Svenska ambassadören besöker Chiapas - Kristna Fredsrörelsen

Svenska ambassadören besöker Chiapas

Datum: mars 26, 2018 | Kategori: Mexiko

Sveriges ambassadör i Mexiko gjorde ett officiellt besök i delstaten Chiapas 12-13 april. Annika Thunborg, Sveriges ambassadör i Mexiko, dedikerade en dag åt att träffa lokala människorättsorganistioner som Kristna Fredsrörelsen medföljer. Vi fick också tillfälle att fråga ambassadören om det arbete som den svenska ambassaden gör för mänskliga rättigheter i Mexiko.

DSC_0153-001

Gruppfoto på organisationer från civilsamhället som deltog ambassadören Annika Thunborg och Kristna Fredsrörelsen. Foto: Alejandro Martín Cuñarro

Mötet med människorättsorganisationer

Under två dagar var Annika Thunborg på besök i Chiapas för att träffa regeringsrepresentanter och möta olika aktörer från civilsamhället. Andra dagen inleddes med samtal mellan ambassadören och representanter från organisationer som Kristna Fredsrörelsen medföljer. Där fick de tillfälle att berätta om sitt arbete för mänskliga rättigheter samt om sin situation som människorättsförsvarare i Chiapas, liksom lyfta specifika teman såsom korruption, drogkarteller, multinationella företag och om gruvdrift som förgiftar mark och vattendrag. De berättade också om kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, hot mot människorättsförsvarare, oro över den nya lagen om intern säkerhet, om diskriminering mot urfolk och den militära närvaron i Chiapas. Organisationerna lyfte också oro för den allvarliga situation som råder efter jordbävningen som drabbade Chiapas förra året och om avsaknaden av stöd från regeringens sida.

Emma Idestrand hälsar alla välkomna. Foto: Anja Grahn

Våld mot kvinnor i Chiapas.

Dagen fortsatte med fokus på situationen för kvinnor i Chiapas, där sju organisationer från “Kampanjen mot våld mot kvinnor och kvinnomord i Chiapas” deltog. Chiapas är en av de delstater i Mexiko som påförts en så kallad ”Alerta de Género” (ungefär Genuslarm) från myndigheter på federal nivå på grund av den höga grad av våld mot kvinnor som begås.

Organisationerna informerade att de under åren 2011-2017 begicks 47 mord på flickor som rapporterades som så kallade femicidios (mord som begås av anledning att man identifieras som kvinna) och att 44 % av alla flickor under 15 år har vart utsatta för trakasserier. De berättade om det sexuella- och strukturella våld som drabbar kvinnor och flickor i Chiapas och om den specifika utsatthet som urfolk och migranter lever med.

Ambassadören fick också höra om kvinnors hälsa i Chiapas, som är den delstat där flest kvinnor dör vid barnafödande, samt att många kvinnor drabbas av missfall på grund av dålig hälsa.

Organisationerna berättade om de mekanismer som delstatsregeringen är skyldig att inrätta efter att de påförts ett så kallat genuslarm och om, som de såg det, avsaknaden från myndigheternas sida att uppfylla dessa.

DSC_0186-001

Mötet med Kampanjen mot våld mot kvinnor och kvinnomord i Chiapas. Foto: Anja Grahn

Svenska ambassadens arbete

Innan det var dags för ambassadören att åka tillbaka till Mexiko City fick vi tillfälle att fråga henne om svenska ambassadens liksom Europeiska Unionens arbete för mänskliga rättigheter.

Från ambassadens och den svenska regeringens sida har vi, liksom Europeiska Unionen (EU), som viktig prioritering ett starkt fokus på mänskliga rättigheter säger Thunborg. EU har en stark plattform för mänskliga rättigheter och vi arbetar för att EU ska ha en framskjutande profil i just de frågorna.I det sammanhanget har Sverige tagit på sig rollen som koordinatör i en av EU:s fyra arbetsgrupper i Mexiko, den om människorättsförsvarare och journalister, vilket gör att vi har ett särskilt fokus på just de två grupperna, fortsätter ambassadören.

”Det är en svensk prioritering i allmänhet att integrera jämställdhetsperspektivet i alla frågor vi arbetar med” – Annika Thunborg

I Mexiko arbetar vi mycket med kvinnliga journalister och med kvinnliga människorättsförsvarare. Vi har ett antal olika projekt tillsammans med internationella organisationer. Vår roll som ambassad är att vi kan ha kontakt med flera aktörer såsom nationella myndigheter, internationella och nationella organisationer och det civila samhället, fortsätter Thunborg.

För oss är synlighet väldigt viktig. Att visa att vi följer de här frågorna, att vi stödjer FN:s arbete, de internationella förordningarna, nationell lagstiftning och nationella institutioner, säger ambassadören. Mitt besök här i Chiapas har också varit ett led i detta, dels att lära mig mer men också att träffa personer direkt och prata med myndighetspersoner för att visa vårt intresse för dessa frågor.

DSC_0156-001

Ambassadören Annika Thunborg tillsammans med representanter från Pueblo Creyente de Simojovel. Foto: Anja Grahn

 

Mexiko är ekonomisk gigant, liksom en kulturell och intellektuell gigant, vilket jag tycker man känner när man träffar det civila samhället, att det finns mycket intellektuell kapacitet.” – Annika Thunborg

Chiapas är en fantastisk delstat säger ambassadören, väldigt intressant och spännande men också med utmaningar. Det finns en stor fattigdom och stora politiska utmaningar när det gäller de mänskliga rättigheterna, konfliktnivån och säkerheten. Det finns stora skillnader i perspektiv och utgångspunkt mellan de myndighetspersoner som jag träffade och de representanter från det civila samhället som jag pratat med, fortsätter Thunborg.

DSC_0199-001

Efter samtalet med Kampanjen mot våld mot kvinnor och kvinnomord. Foto: Anja Grahn

Det har också varit intressant att höra om regeringens arbete, de intressanta projekt och satsningar som delstatsregeringen har vidtagit, såsom att satsa på utbildning och kvinnors egenmakt.

Det har vart jätteroligt att vara här och träffa de organisationer som ni medföljer och intressant att lyssna på dem. Höra om deras perspektiv och om de teman som de arbetar med såsom migration, markrättigheter, kvinnofrågor och mänskliga rättigheter, säger Thunborg.

Åter igen tackar vi Annika Thunborg och den svenska ambassaden för sitt besök, liksom alla organisationer som deltog under dagen.

Anja Grahn, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko