Vi måste förebygga väpnad konflikt - Kristna Fredsrörelsen

Vi måste förebygga väpnad konflikt

Datum: november 7, 2018 | Kategori: Debatt

Om du vill ha fred, förbered för fred.

(Debattreplik i Dagen den 7 november 2018)

Om man ska debattera är det en bra idé att börja med vad man möjligen är överens om. Mikael Oscarsson (KD) håller med om att det vore ytterst välkommet att få till stånd en avspänning gentemot Ryssland. Vi verkar också vara överens om att fördöma Rysslands ensidiga annektering av Krim och dess stöd till inbördeskrig i östra Ukraina. Gott så.

Sedan ägnar Oscarsson en stor del av sin artikel åt att argumentera för högre försvarsanslag. Det får han gärna göra, men det är faktiskt inget som vi tar ställning till i vår text. Vi redovisar de ökningar som i flerparti-politisk enighet har beslutats (och tillåter oss att påpeka att 26 miljarder är mycket pengar). ”Biståndet” till Ryssland är enligt Oscarsson 64 miljoner. Enligt studien Grannlaga är beloppet högre, drygt 100 miljoner. Men några miljarder handlar det inte om.

Om vi nu håller oss till vad vår artikel faktiskt handlar om så säger vi att den ensidiga satsningen på militär avskräckning inte leder till någon lösning. Vi vet inte vad Oscarsson tror att denna politik kan åstadkomma. Hans energiska svartmålning och skuldbeläggning av Ryssland kan antyda att avsikten är att tillsammans med Nato störta Putin (vilket Dmitrij Suslov, närstående den ryska regimen, hävdade i Stockholm den 22 oktober). Det tror vi faktiskt inte att han menar. (Nato och dess växande roll i regionen nämns inte i Oscarssons artikel). Men vart leder denna ensidigt militära satsning?

För vår del har vi varit tydliga och hävdar samma sak som flera svenska statsministrar och utrikesministrar liksom FN-chefer och Världsbanken: varaktig säkerhet bygger på ömsesidighet och samarbete. Det är helt centralt att söka förebygga väpnad konflikt.

En general i Försvarsmakten formulerade detta klokt vid ett av Kristna Fredsrörelsens seminarier: militära maktmedel ska tillgripas först då alla andra utvägar prövats. Det finns starka skäl att oroa sig för repression mot frikyrkliga och andra oliktänkande i Ryssland: mänskliga rättigheter hotas. Detta kan varken rustningar eller sanktioner rå på, men civila kontakter kan betyda något positivt. ”Om du vill ha fred, förbered för fred”

Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen