Martin Luther King fortfarande en ledstjärna - Kristna Fredsrörelsen

Martin Luther King fortfarande en ledstjärna

Datum: januari 8, 2019 | Kategori: Debatt

Ta konflikten, men bemöt också den andres bästa argument

Debattartikel i Sändaren av Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Den 21 januari går Martin Luther King-priset till folkbildaren, brobyggaren och inspiratören Domino Kai, enhetschef för Romano Center i Väst. I sann Martin Luther King-anda gör han steg för steg världen bättre genom kreativa idéer, stort hjärta och envist arbete.

Priset delas ut under Martin Luther King-dagen, som infaller den tredje måndagen varje år. Det går till en person eller grupp som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Denna dag är också ett tillfälle att reflektera över hur vi för vidare det tidlösa arvet från denne legendariske baptistpastor. Han föll offer för en mördares kula 1968, ett år som gått till historien som en brytningstid på många håll i världen. I dag, ett halvt sekel senare, är de stora slitningar som finns i vårt samhälle återigen mycket tydliga.

Vi är alla skapade till Guds avbild. En tanke som sedermera blev internationell rätt i och med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som slog fast alla människors lika värde. Det är en tanke värd att hålla fast vid.

Vi ser i dag hur flyktingar svartmålas, hur minoriteter ifrågasätts och hur de som försvarar mänskliga rättigheter hotas. Ageravolontärerna, ett samarbete mellan Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkans unga, har till exempel vittnat om att deras medlemmar under Almedalsveckan i somras inte vågat gå hem ensamma på grund av våldsamma högerextremisters närvaro.

Polisen har å sin sida rapporterat från socialt utsatta områden om hur vissa personer har starka åsikter om kvinnors klädsel, och att det finns kaféer där kvinnor inte är välkomna. I dessa tider får inte våra folkvalda sväva på målet om allas lika värde.

Men politiken är bara en del av svaret. Vi som lever i detta land måste själva skapa grogrund för fred. Trossamfund och civilsamhälle i Sverige har stått i första ledet för att ta emot flyktingar och hjälpa utsatta EU-medborgare. Vi har också överbryggat religionsgränser genom samarbeten som tar fasta på vad som förenar oss i stället för det som skiljer.

När vi i dag långt i efterhand ser dokumentärer om hur medborgarrättsrörelsen lugnt och disciplinerat genomförde sina manifestationer trots risken för brutalt våld kan deras agerande te sig självklart.

Men deras strategier utarbetades under en lång tid av både misslyckanden och framgångar. Vi själva måste också öva. Så att vi kan agera såväl i hemmet, på jobbet, i kollektivtrafiken som på gatan när vi ser medmänniskor bli utsatta för rasism, sexism och andra kränkningar.

Flera organisationer, bland andra Kristna Fredsrörelsen i samarbete med Studieförbundet Bilda, ger numera kurser i civilkurage. För det vi behöver är att öva för att vara redo.

Martin Luther King visade också stor ödmjukhet och omtanke i sitt värv. Han ville övertyga sina motståndare och hitta gemensamma nämnare. Han sökte både rättvisa och försoning. I dagens konfliktfyllda debattklimat, förstärkt av de sociala mediernas filterbubblor, lyser den inställningen med sin frånvaro. Vi på Kristna Fredsrörelsen ser inte konflikter i sig som något negativt; om de hanteras konstruktivt leder de till utveckling.

Så ta konflikten, men bemöt också den andres bästa argument, skilj på sak och person och försök förstå hur hen resonerar. Detta behöver vi alla påminna varandra om.