Ta feminismen till nästa nivå, Linde - Kristna Fredsrörelsen

Ta feminismen till nästa nivå, Linde

Datum: september 13, 2019 | Kategori: Debatt

(Debattartikel i Aftonbladet den 13 september 2019)

I veckan tillträdde Ann Linde som Sveriges nya utrikesminister och får därmed ett av landets svåraste jobb. Som Sveriges främsta och viktigaste röst till omvärlden kommer listan på uppgifter och utmaningar att vara lång. Men ingen uppgift kommer att vara viktigare än att föra vidare Sveriges modiga och unika feministiska utrikespolitik med full kraft.

Sveriges feministiska utrikespolitik handlar om något så självklart som att hela världens befolkning ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, även kvinnor och flickor. Ett mål som dessutom leder till minskad fattigdom, stärkt demokrati och mer hållbar fred. Sedan politiken lanserades har den inspirerat flera andra länder och lett till att både Kanada och Frankrike har antagit sina egna versioner av feministisk utrikespolitik. För de som ifrågasätter relevansen av en feministisk utrikespolitik kan det vara bra att påminna sig om att vi lever i en värld där:

  • 12 miljoner flickor blir bortgifta varje år. Det är 33 000 barn som om dagen.
  • 35 procent av världens kvinnor har utsatts för våld inklusive sexuellt våld (inte inkluderat trakasserier). I vissa länder ligger siffran på 70 procent.
  • Endast Sverige och fem andra länder i världen har gjort sig av med all diskriminerande lagstiftning som hindrar kvinnor från att delta på arbetsmarknaden.

Den feministiska utrikespolitiken, som har blivit hånad, hyllad, motarbetad och kopierad – allt på samma gång – behövs nu mer än någonsin.  För sorgligt nog ligger det inte i allas intresse att uppnå vare sig jämställdhet, stärkt demokrati eller en hållbar fred. Under de senaste åren har vi sett hur länder som USA och Ryssland stiftar nya lagar och antar ny politik som syftar till att inskränka flickors, kvinnors, och hbtqi-personers rättigheter både på hemmaplan och genom sin utrikespolitik. Vi har sett hur flera centralamerikanska länder dömer kvinnor till livstids fängelse för misstänkta aborter och hur kvinnorättsaktivister trakasseras, hotas och mördas i länder där det demokratiska utrymmet krymper.

Mot denna bakgrund blir det tydligt att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin, både som en ledstjärna för andra progressiva länder och som en motpol mot de som vill inskränka rättigheterna för hälften av världens befolkning.

Ann Linde, vi har stora förväntningar på att du kommer att flytta fram positionerna för den feministiska utrikespolitiken. Redan på din förra post hann du ta de första stegen i att lansera en feministisk handelspolitik och vi hoppas att du fortsätter detta arbete för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

Vi vill påminna dig om vikten av att du i alla lägen kommer att stå upp för motvindsfrågorna som sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och hbtqi-personers rättigheter. Vi förväntar oss också att du kommer att ge ditt fulla stöd till alla de utsatta kvinnorättsaktivister som arbetar i ett krympande demokratiskt utrymme världen över.

Till sist hoppas vi att du är den som kommer att ta den feministiska utrikespolitiken in i nästa fas och vågar ta de tuffa diskussionerna även på hemmaplan. I detta ingår att arbeta för ett stopp på svensk vapenexport till krigförande parter, som just nu drabbar miljontals kvinnor och barn i Jemen.

Ann Linde, välkommen till ett av de svåraste jobben i landet!  Vi vet att Sverige är ett litet land och att vi inte kan vara bäst på allt – men med en förstärkt feministisk utrikespolitik kommer vi kunna genomföra stordåd!

Undertecknat:

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Elin Liss, tillförordnad generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Malpuri Groth, tillförordnad verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby

Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325

Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect

Prudence Woodford-Berger, PRO Global samordnare Jämställdhet

Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM

Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia

Alán Ali, ordförande, MÄN

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, RFSU

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna.

Erik Lysen, chef, Act Svenska kyrkan

Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid Sverige

Stina Götbrink, generalsekreterare, Hand in Hand

Medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp