Program för Jubileumshelgen 25-27 oktober 2019 - Kristna Fredsrörelsen

Program för Jubileumshelgen 25-27 oktober 2019

Datum: september 18, 2019 | Kategori: Aktiviteter

Vi ser tillbaka på 100 år av fredsarbete och blickar framåt på vår fortsatta betydelse för fred genom ickevåld.

25/10     Fredag

 

16.00:    Kristna Fredsrörelsens firande inleds tillsammans med våra internationella samarbetsorganisationer på besök.

16.30:    Panelsamtal med utgångspunkt från det strategiska ickevåldsutbyte som just har avslutats på Sigtunastiftelsen.

18.00:   Mingel

19-20.30:   Fredsmiddag

20.30:   Sjung för freden! Allsång, öppen scen! Musik, breakdance, poesi med bl.a. Eva-Maria Munck Sandra Eriksson och Love Wojnakowski

 

26/10     Lördag

 

Frukost

9.30:   Välkomna! Introduktion till dagen

10.00-12.00:   Valbara workshops kring strategiskt ickevålds- och fredsarbete i Sverige och världen (se nedan)

12-13.30:   Lunch

13.30-15.30:   Repris på förmiddagens workshops (se nedan)

15.30-16.00:   Fika

16-16.30:  Jonas Jonson, biskop, forskare och författare berättar om året 1919 och den ekumeniska fredsrörelsen och myllan för grundandet av Svenska Världsfredsmissionen (nuvarande Kristna Fredsrörelsen)

16.30-17.30:   Panelsamtal: Vilka utmaningar finns det med att vara en trosbaserad och ekumenisk fredsrörelse? Hur kan vi fortsätta vara relevanta och framgångsrika?

Panelen består av Jonas Jonson (se ovan), Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, Margareta Ingelstam, tidigare ordförande och generalsekreterare för Kristna freds, Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen och Christofer Sjödin, styrelsemedlem för Kristna freds. Moderator: Kristina Hellqvist.

18.30:   Fördrink

19.00-22:   100-års bankett

 

27/10     Söndag

 

Frukost

10.00:   Pilgrimsvandring från Sigtunastiftelsen till Mariakyrkan med olika stationer, leds av Padre Marcelo Perez Perez.

11.00-12.00:   Avslutningsgudstjänst med Sigtuna församling i Mariakyrkan på temat Trons kraft. Predikan: Caroline Krook, tidigare biskop för Svenska kyrkan i Stockholms stift, ordförande i Sigtunastiftelsen. Medverkar gör även internationella gäster och andra deltagare på Kristna fredsrörelsens jubileumshelg.

12.00-13.00:   Ickevåldsmanifestation på kyrkbacken

13.00-14.30:   Lunch på Sigtunastiftelsen

Hemfärd

Beskrivning av workshops

 

1. Strategiskt ickevåld för social förändring (på engelska)

Flora Francis Kumayo och Martin Smedjeback

Flora Francis Kumayo är en mångårig fredsbyggare och ickevåldsexpert från Kristna Fredsrörelsens systerorganisation Onad i Sydsudan. Tillsammans med Martin Smedjeback, känd svensk ickevåldsprofil och djurrättsaktivist, kommer de att ta med oss på en workshop som fokuserar på konkreta metoder inom ramen för strategiskt ickevåld för social förändring. Du får också möjlighet att prova på olika metoder!

 

2. Vad händer med fredsprocessen i Colombia? Vilken är kyrkornas roll? (på spanska och svenska)

Martín Nates

Kristna fredsrörelsens mångåriga ickevåldspartner Justapaz i Colombia delger sin syn på fredsprocessen i Colombia och varför vissa delar av FARC har meddelat att de återupptar vapen. Justapaz berättar om sitt arbete för att skapa en fredskultur på djupet och tillsammans diskuteras möjligheter och utmaningar som finns i det kyrkliga landskapet i Colombia.

 

3.Urfolk, upprättelse och rättigheter (på spanska och svenska)

Padre Marcelo Perez Perez, Hortencia Lajuj och samisk representant.

Padre Marcelo är präst från urfolket Maya-Tsotsil, verksam i arbete med mänskliga rättigheter i det katolska stiftet i Chiapas i södra Mexiko. Hortencia Lajuj är en urfolksledare från gruppen Maya-Achi och rörelsen ADIVIMA som arbetar med överlevare från massakrer i Verapaz i Guatemala. Båda medföljs av Kristna Fredsrörelsen. Workshopen kommer fokusera på urfolk, upprättelse och rättigheter med jämförelser mellan Guatemala, Mexiko och Sverige.

 

4. Tag plats! Hur bygger vi fredliga och inkluderande lokalsamhällen i Sverige? (på svenska)

 

Hur bemöter vi eskalerande våldsnivåer med dödsskjutningar och explosioner i Sverige? Vilken roll kan Kristna Fredsrörelsen spela för en fredlig utveckling? Hur kan strategiskt ickevåld hjälpa oss till handling för att inte paralyseras av rädsla?