Ickevåld och konstruktivt motstånd - Exchange100 - Kristna Fredsrörelsen

Ickevåld och konstruktivt motstånd – Exchange100

Datum: november 28, 2019 | Kategori: Stöd till ickevåldsarbete

Som del av Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum arrangerades en internationell konferens på temat ickevåld den 23-25 oktober. Syftet var att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte från olika kontexter av fredsarbete samt att gemensamt arbeta fram nya strategier för samhällsförändring genom ickevåld.

Deltagare från fyra kontinenter samlade på Sigtunastiftelsen utanför Stockholm.

Under tre dagar möttes samarbetspartners och medföljda människorättsförsvarare från Colombia, Guatemala, Mexiko, USA och Västsahara samt personer från Sverige som är aktiva som ickevåldstränare, aktivister, kanslianställda och styrelsemedlemmar under konferensen på Sigtunastiftelsen.

– Exchange 100 var ett otroligt viktigt tillfälle för oss att få mötas mellan olika länder och kontinenter och lära oss av varandra när det gäller strategiskt ickevåld för social förändring”, säger Stella Lundén, ansvarig för metodutveckling på Kristna Fredsrörelsen och en av organisatörerna bakom Exchange100.

Stella Lundén, ansvarig för metod- och kapacitetsstärkande utveckling på Kristna Fredsrörelsen.

Stella menar att trots att deltagarna kommer från skilda kontexter så finns det gemensamma beröringspunkter. Polariserade samhällsdebatter, krympande demokratiskt utrymme, konflikter kring miljö- och naturresursfrågor samt en tendens till militära och polisiära lösningar på sociala problem är några av de utmaningar som återkom i diskussionerna på utbytet.

De tre intensiva dagarna på Sigtunastiftelsen innehöll utbyte kring lokalt fredsarbete, föreläsningar och workshops där alla deltagare bidrog med sina unika erfarenheter. Bland de mest uppskattade inslagen var en genomgång av aktuell forskning kring ickevåld med Stellan Vinthagen, professor vid University of Massachussetts Amherst, och en möjlighet att diskutera strategi.

”Några av de mest intressanta diskussionerna under utbytet kretsade kring det konstruktiva motståndet”

Eva-Maria Munck är ickevåldstränare och deltog på Exchange100.

Eva-Maria Munck håller med om att Stellan Vinthagens föredrag var en höjdpunkt men även hur deltagarna fördes samman i gemensamma mål. ”Padre Marcelo från Mexiko bjöd i slutet av konferensen in till en djupt berörande sändning där vi alla utnämnde varandra till fredsbeskyddare”, säger Eva-Maria.

– Några av de mest intressanta diskussionerna under utbytet kretsade kring det konstruktiva motståndet – hur vi kan bygga alternativ och vara tydliga med vad vi är för, inte bara vad vi är emot. Och hur vi går från utbildning, medvetandegörande och mobilisering till hållbara förändringar på samhällsnivå, säger Stella.

Julius Copcutt

(Artikel publicerad i Fredsnytt, läs hela numret här)