”Jag hade inte levt idag om det inte vore för Kristna Fredsrörelsens medföljning” - Kristna Fredsrörelsen

”Jag hade inte levt idag om det inte vore för Kristna Fredsrörelsens medföljning”

Datum: november 29, 2019 | Kategori: Stöd till ickevåldsarbete

Marcelo Pérez Pérez är katolsk präst i Chiapas i Mexiko och tillhör urfolksgruppen Tsotsil. Han leder folkrörelsen El Pueblo Creyente, "Det troende folket", som med stort mod utmanar starka ekonomiska och politiska krafter, droghandel och multinationella företags intressen i landets naturtillgångar.

Marcelo Perez Perez. Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm.

För sitt enträgna arbete för rättvisa har Marcelo idag ett pris på sitt huvud och lever under ständigt hot. Men även om det främst är han inom Det troende folket som lever under en enorm hotbild, är han samtidigt tydlig med att rörelsen är ett resultat av hela församlingens arbete och dess stora pilgrimsvandringar för fred. Den första pilgrimsvandring 2013 samlade 2000 människor. Förra året vandrade 20 000 personer unga som gamla, för sina rättigheter

Målet med vårt arbete är att nå rättvisa, självbestämmelse, ta hand om moder jord, och att arbeta mot korruption och fattigdom. Vi är människor som kräver våra rättigheter, som sjunger, som ropar och visar vilket samhälle vi vill ha. Tack vare Kristna Fredsrörelsens närvaro känner vi oss trygga att fortsätta vandra för rättvisa och fred, säger Marcelo.

”Tack vare Kristna Fredsrörelsens närvaro känner vi oss trygga att fortsätta vandra för rättvisa och fred”

Marcelo bär alltid med sig perspektivet som innefattar urfolken världen över, deras kamp och omvårdnad för våra gemensamma naturresurser samt deras lidande på grund av fattigdom och brist på självbestämmande. Det var efter massakern i Acteal i 1997 som Marcelos kall för ett rättvist och fredligt samhälle fick sin början.

Acteal-massakern var ett brutalt massmord under ett bönemöte i Chiapas  som riktade sig mot pacifistgruppen ”Las Abejas”. 45 personer dog och bland dem flera barn och gravida kvinnor. Massakern inträffade den 22 december 1997 och utfördes av en  paramilitär högergrupp. En del av Marcelos arbete är att fortsätta sätta press på delstatsregering och regering att döma de skyldiga och ge upprättelse till de anhöriga. Kristna Fredsrörelsen stödjer det arbetet, genom att fysiskt medfölja processen för att skapa skydd, sprida information och inte minst genom påverkansarbete gentemot myndigheter i Mexiko, Sverige och internationellt.

Om inte Kristna Fredsrörelsen hade medföljt mig, hade jag inte levt idag. Utan deras arbete, deras stöd, ömhet och vänskap så skulle jag inte kunna fortsätta att organisera mig

Fader Marcelo Pérez Pérez