Leyner Palacios kämpar för freden i Colombia - Kristna Fredsrörelsen

Leyner Palacios kämpar för freden i Colombia

Datum: november 29, 2019 | Kategori: Stöd till ickevåldsarbete

Leyner Palacios kommer från Chocó i nordvästra Colombia. Med stor uthållighet och integritet kämpar han för ett slut på den väpnade konflikten i landet, upprättelse för offren och en verklig implementering av fredsavtalet med FARC-gerillan från 2016

Han var med i fredsförhandlingarna i Havanna som representant för offren för konflikten. Leyner förlorade själv 32 släktingar i massakern i Bojayá i Chocó 2002, den mest dödliga massakern under det mer än femtio år långa inbördeskriget.

”Innan tänkte jag att ingen kunde bära en större smärta än den jag bar. Men jag fick lyssna till människor som förlorat ännu mer och ändå valde försoning”

Leyner har nyligen grundat en interetnisk sanningskommission för Stillahavsregionen. Han berättar att hans övertygelse om vikten att arbeta för fred och försoning stärktes när han mötte andra offer för konflikten under förhandlingarna i Havanna.

– Innan tänkte jag att ingen kunde bära en större smärta än den jag bar. Men jag fick lyssna till människor som förlorat ännu mer och ändå valde försoning. Det gjorde mig ödmjuk och insåg att jag måste ägna all min kraft åt det här arbetet.

Chocó är väldigt rikt på naturresurser och värdefulla mineraler. Det som borde vara en välsignelse är istället en förbannelse. Kriget fortsätter, nu mellan den kvarvarande ELN-gerillan och paramilitärer, och handeln med exempelvis guld och kokain finansierar förödelsen.

Unga människor tvångsrekryteras och kvinnor våldtas inför sina män och sina barn. Den humanitära krisen är akut och stora befolkningsgrupper är instängda mellan de stridande partnerna, utan att kunna ta sig därifrån. När som helst kan en ny massaker inträffa.

Leyner är en modig och viktig röst, men för sitt arbete lever han under ständiga hot, både mot honom själv och mot hans familj. Kristna Fredsrörelsen medföljer honom sedan år 2017, något han menar varit avgörande för att han fortfarande är vid liv. Och han har skäl för sitt påstående. Över 620 sociala ledare och MR-försvarare har mördats i Colombia efter fredsavtalet med FARC, särskilt de som utmanat paramilitära intressen. Han berättar också vilken stor skillnad det är för honom att träffa myndigheter och politiker när han kommer tillsammans med Kristna Fredsrörelsen, än om han kommer själv.

– Det blir ett helt annat mottagande, en helt annan respekt, berättar Leyner.

Bli Fredsfadder och skydda människorättsförsvarare som lever under hot. Ditt viktiga stöd gör skillnad och stöttar dem i att orka fortsätta sitt arbete för fred.