Finansierings och placeringspolicy - Kristna Fredsrörelsen

Finansierings och placeringspolicy

Datum: december 14, 2019 | Kategori: Styrdokument

Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.

Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och gåvor från allmänhet, anslag från fonder och stiftelser, kollekter från kyrkor samt med statliga medel genom bland annat Sida och FBA.

Kristna Fredsrörelsen arbetar för att öka antalet källor och öka stabiliteten i den ekonomiska situationen. Vi har valt att i stor utsträckning arbeta genom projekt. Den största delen av våra medel är därför ändamålsbestämda medel som ska användas under verksamhetsåret.

Finansierings och placeringspolicy från december 2019