Gott Nytt År önskar general sekreteraren - Kristna Fredsrörelsen

Gott Nytt År önskar general
sekreteraren

Datum: december 30, 2019 | Kategori: Opinion

Året 2019 är slut och vi avrundar därmed vårt hundrade år som fredsrörelse. För etthundra år sedan lades grunderna till en rörelse som sa ja till samhällsförändring genom ickevåld och som vände sig mot alla typer av våld, direkt som strukturellt. En rörelse som tog tydligt avstånd från krigshetsande nationalism i tider av världskrig som ödelade stora delar av Europa och som aktivt kom att jobba med fredskultur och inkludering.

För Kristna Fredsrörelsen har 2019 varit ett år av tillbakablick och reflektion för att gå starkare in i nästa decennium. Vi har samlat aktivister, ickevåldstränare, medlemmar och människorättsförsvarare från världens olika hörn för gemensamt lärande och för att tillsammans sätta strategier för att förändra samhället. Men vi existerar inte i ett vakuum, världen finns runt oss och i oss med allt det vackra och orättvisa.

Att summera ett år är aldrig en enkel uppgift, om den ens är önskvärd. I en tid av mycket oro och ökad polarisering är det viktigare än någonsin att lyfta fram initiativ som visar på att en annan värld är möjlig och att det aldrig är för sent att påverka historieskrivningen om vår samtid.

Nära i minnet ligger de massmobiliseringar vi har sett de senaste månaderna, då hundratusentals, ibland miljontals har tagit till gatorna för att protestera mot orättvisor och förtryck. Vi har sett otaliga exempel på hur ickevåldsmetoder har varit framträdande samtidigt som stater reagerat brutalt med oproportionerligt våld för att stävja den folkliga viljan.

Vi har också sett en enormt växande handlingskraft för klimatet lokalt som globalt. Greta Thunbergs kompromisslösa engagemang har inspirerat miljoner människor att strejka och ta till gatorna för allas vår framtid. Extinction Rebellion har genom fredliga aktioner och med ickevåldet som ledstjärna lyft in den brådskande klimatfrågan i vår vardag, i våra liv och högt upp på den politiska agendan i hela världen.

”Vi ska stötta initiativ för fred som visar på hållbara lösningar för en bättre framtid”

I Sudan fick en folklig ickevåldsrevolution diktatorn Al-Bashir på fall och en plan för demokratisering finns numera. Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea har börjat implementeras med ett Nobels Fredspris som extra motivation i bagaget och i Ukraina finns ljusglimtar som vittnar om ett slut på konflikten.

Men vi ser också med stor oro på hur landvinningar utarmas. I Colombia haltar implementeringen av fredsavtalet från 2017 efter och både våldet mot- och den politiska förföljelsen av, stora delar av civilbefolkningen ökar. I juli meddelade den svenska regeringen att FN:s konvention om förbud mot kärnvapen inte skulle skrivas under, trots att 78 % av befolkningen är för ett förbud, och i riksdagen tävlas det om den föga smickrande utnämningen till den som kan ge mest pengar till försvars- och krigsindustri.

Vårt uppdrag i den här kontexten är tydligt. Vi ska stötta initiativ för fred som visar på hållbara lösningar för en bättre framtid, och vår övertygelse om att fred är vägen till fred ska vara en blåslampa mot all bakåtsträvan som förstärker våldsnormen i samhället.

Vi förvaltar idag en hundraårig fredstradition och fortsätter att vara en radikal röst för den typ av samhällsförändring vi ser är nödvändig. I Sverige och världen behövs rörelser som sätter mänsklig säkerhet före militär upprustning och som visar på att fredliga och inkluderande samhällen är möjliga. Rörelser som engagerar människor att agera för att skydda den planet vi lever med och av och rörelser som tar sin givna demokratiska plats för allas lika rättigheter. Att stå still och vänta är inte ett alternativ, vi behöver vara där vi gör skillnad.

Vi kan om vi vill, tillsammans för freden!

Gott Nytt År

Önskar

Lotta Sjöström Becker