Använd inte corona för att stärka krigsmakten - Kristna Fredsrörelsen

Använd inte corona för att stärka krigsmakten

Datum: april 23, 2020 | Kategori: Debatt

Bild från aftonbladet.se

(REPLIK till Moderaterna i Aftonbladet den 22 april 2020.)

Sverige är i behov av högre beredskap, men inte genom militariserade samhällsfunktioner.

Ulf Kristerssons och Moderaternas förslag på åtgärder för ökad krisberedskap har säkert människors behov och trygghet i fokus. Men att använda den utmanande och tragiska situation vi nu befinner oss i för att strö ännu mer pengar över krigsmakten är inte lösningen för att skapa hållbara och fredliga samhällen.

Ansatsen att i pandemins spår också i Sverige knyta samman folkhälsan med försvarsmakten ser vi som en farlig väg att vandra. Förslaget att befolka civila myndigheter med officerare från Krigsmakten står i direkt kontrast till det fredliga samhällsbygge vi i Sverige, med rätta, har anledning att vara stolta över.

Det beredskapstomrum som försvarsmakten har fyllt genom att snabbt bistå med personal och materiell är berömvärd, men visar på en viktig sak: att resurser är förlagda på fel plats.

De resurser som försvaret mobiliserat i pandemins spår borde finnas hos de som bär sjukvårdens vita rockar, inte militärens gröna uniformer. 

Från ett freds- och ickevåldsperspektiv är det en ologisk tankevurpa att lösa människors behov av vård och säkerhet med hjälp av institutioner vars kompetens är att bruka militära medel och metoder.

Den utstakade vägen före pandemins utbrott varit militariseringens. Historiskt höga anslag är planerade till det militära försvaret mellan 2019 och 2021. Nu har vi chansen att tänka om.

Hållbar beredskap bör byggas upp av civila institutioner där tematisk expertis och mänsklig säkerhet står i fokus. Utbytet mellan länder främjar gemensamma intressen: mänsklighetens samlade säkerhet och skydd mot sjukdomar, krig och miljökatastrofer.

När vi gemensamt har bemästrat den här krisen och den värsta rädslan lagt sig ska ett starkare samhälle träda fram. Ett samhälle som inte bygger på fruktan för yttre hot utan på förståelsen för hur hela världen har drabbats av något som vapen inte råder bot på. 

Lotta Sjöström-Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen