Kristna Fredsrörelsens stadgar – Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsens stadgar

Datum: april 25, 2020 | Kategori: Styrdokument

Kristna Fredsrörelsens stadgar, antagna av årsmötet 2020