Global aktion och firande av Kärnvapenförbudet! - Kristna Fredsrörelsen

Global aktion och firande av Kärnvapenförbudet!

Date: maj 26, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Kärnvapen, Opinion

Bana väg för #RättvisFred som det Nya normala

I ett samlat upprop för fred som det Nya normala vände sig Kristna Fredsrörelsen tillsammans med sina systerorganisationer inom IFOR till världens beslutsfattare.

Vi vill understryka det akuta behovet av en ny väg framåt som leder oss mot mänsklig säkerhet genom global hälsa, rättvisa och hållbar fred.

Med anledning av att FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen träder i kraft den 22 januari bjöd vi in alla med ett engagemang för rättvis fred att delta i ett nytt globalt upprop.

FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen antogs den 7 juli 2017 av FN: s generalförsamling. Den nådde sin 50: e ratificering den 24 oktober 2020, på den internationella FN-dagen.

Genom stora och små insatser kan vi tillsammans öka medvetenheten om vikten av kärnvapennedrustning och alla de många frågor som är kopplade till det, såsom hanteringen av kärnavfall, kärnvapentester, humanitära risker och de ofattbara skador de åsamkar jorden.


Vi uppmanade medlemmar och fredsvänner att delta genom att:

RINGA I EN KLOCKA FÖR FREDEN (liten eller stor) och spela in video/bild/ljud och dela klippet på sociala medier. Inläggen märktes #MPNN #JustPeace.
DELA! Vi uppmanade alla att dela sina tankar om rättvis fred den 22 januari, dela kampanjbilden och andras inlägg samt e-maila sina nätverk.

DELTA! KICANS film “If You Love This Planet“ visades via IFOR’s Facebooksida. Sändningen avslutades med en videohälsning från vår generalsekreterare, tillika IFOR-ordförande Lotta Sjöström Becker: https://www.facebook.com/InternationalFellowshipofReconciliation

Läs mer om hur aktionerna såg ut världen över: http://www.ifor.org/news

En viktig poäng med aktionsdagen var att göra människor medvetna om att vi vill visa vägen till en fredlig framtid.

På sociala medier kopplade vi samman våra ansträngningar genom att använda hashtagen #MPNN, #JustPeace och #RättvisFred, tagga gärna IFOR @InternationalFellowshipofReconciliation

Kampanjmaterial:

#JustPeace #RingABell4Peace

LOGO Ansvarighet #MPNN

Kräv ansvarighet! Värna medborgerliga och mänskliga rättigheter. #MPNN

Logo Medkänsla #MPNN

Visa deltagande! Vi behöver visa medkänsla och prioritera skyddet av fattiga och marginaliserade. #MPNN

Logo Förändring #MPNN

Skapa förändring! Använd det momentum som den rådande krisen erbjuder för att omprioritera resurser till förmån för mänskliga behov och främjandet av en freds- och ickevåldskultur. #MPNN

#MPNN som gemensam fredsinsats

När Covid-19 pandemin började spridas över jorden insåg många inom International Fellowship of Reconciliation behovet av att inleda ett strategiutbyte för att möta de nya (och gamla) utmaningarna som gör sig märkbara i vårt gemensamma arbete för fred.

Allteftersom samtalet utvecklades insåg vi att dessa utmanande tider bereder oss en möjlighet att skapa varaktig förändring. En förändring med potential att göra fred till ny norm genom att:

Visa deltagande: Vi behöver visa medkänsla och prioritera skyddet av fattiga och marginaliserade.

Kräva ansvarighet: Värna medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Skapa förändring: Använda det momentum som den rådande krisen erbjuder för att omprioritera resurser till förmån för mänskliga behov och främjandet av en freds- och ickevåldskultur.

Snart upptäckte vi att alla ville göra mer än att dela idéer. Vi ville ta ställning, stödja varandra och tala för freden!

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare och tillika IFOR-ordförande, Lotta Sjöström Becker, riktade i maj 2020 ett öppet brev till FN: s generalsekreterare António Guterres. I det uttryckte hon vårt stöd till hans vädjan om en global vapenvila. Vi uppmanade honom och FN: s medlemsländer att arbeta vidare för att skydda mänskliga rättigheter och bygga fred.

Vi bjöd också in till en första global aktion för fred den 27 maj 2020.

Texten uppdaterad 2021-01-21