#MPNN för fred som det Nya normala – Kristna Fredsrörelsen

#MPNN för fred som det Nya normala

Date: maj 26, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Opinion

Bana väg för fred som det Nya normala

I ett samlat upprop för fred som det Nya normala vänder sig Kristna Fredsrörelsen tillsammans med sina systerorganisationer inom IFOR till FN:s generalsekreterare och världens beslutsfattare. Vi vill understryka det akuta behovet av en ny väg framåt som leder oss mot mänsklig säkerhet genom global hälsa, rättvisa och hållbar fred.

När Covid-19 pandemin började spridas över jorden insåg många inom International Fellowship of Reconciliation behovet av att inleda ett strategiutbyte för att möta de nya (och gamla) utmaningarna som gör sig märkbara i vårt gemensamma arbete för fred.

Allteftersom samtalet utvecklades insåg vi att dessa utmanande tider bereder oss en möjlighet att skapa varaktig förändring. En förändring med potential att göra fred till ny norm genom att:

Visa deltagande: Vi behöver visa medkänsla och prioritera skyddet av fattiga och marginaliserade.

Kräva ansvarighet: Värna medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Skapa förändring: Använda det momentum som den rådande krisen erbjuder för att omprioritera resurser till förmån för mänskliga behov och främjandet av en freds- och ickevåldskultur.

Snart upptäckte vi att alla ville göra mer än att dela idéer. Vi ville ta ställning, stödja varandra och tala för freden!

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare och tillika IFOR-ordförande, Lotta Sjöström Becker, har i veckan riktat ett öppet brev till FN: s generalsekreterare António Guterres. I det uttrycker hon vårt stöd till hans vädjan om en global vapenvila. Vi uppmanar honom och FN: s medlemsländer att arbeta vidare för att skydda mänskliga rättigheter och bygga fred.

Välkommen att delta I en global aktion för fred den 27 maj 2020!

Upplägg för aktionsdagen

Temat för dagen är ”Bana väg för freden som ny norm”/”Make Peace The New Normal”. Syftet är att belysa behovet av medkänsla, ansvarighet och förändring. Genom stora och små åtgärder syftar vi till att synliggöra nödvändigheten av att prioritera fred nu och i framtiden.

Oavsett om du är förhindrad att gå ut, eller är begränsad på grund av den fysiska distanseringen, så finns det saker du kan göra.

Vi inbjuder alla att på olika nivåer genomföra aktioner som tar upp ovanstående teman genom:

  • GEMENSKAPSAKTION: Bygg gemenskap genom att bistå/skapa samarbeten med personer vars sårbarhet förstärkts på grund av viruset
  • ANDLIG AKTION: Skapa ett utrymme för själslig reflektion
  • POLITISK AKTION: Uppmärksamma politiker, beslutsfattare och andra opinionsbildare och myndigheter om behovet av att bana väg för fred och ickevåld som ny norm.

Du avgör själv vilken/vilka aktiviteter du vill bidra med. Vi kommer inom de närmsta dagarna att publicera en lista över tänkbara aktiviteter på krf.se.

En viktig poäng med aktionsdagen att göra människor medvetna om att vi vill visa vägen till en fredlig framtid. Därför är synlighet viktigt:

På sociala medier kommer vi att koppla samman våra ansträngningar genom att använda hashtagen #MPNN

Hur du deltar i aktionen

Välkommen! Här nedan har du några exempel på deltagande:

Dela initiativets logga på sociala medier (länk finns här). Glöm inte att använda hashtagen #MPNN och att tagga IFOR (Fb @InternationalFellowshipofReconciliation)

Dela vårt öppna brev till FN:s generalsekreterare. Du kan också använda det som underlag för att skriva ett eget brev till dina lokalt folkvalda. Vi på KRF:s kansli kan bistå er med att skriva ett debattinlägg till den lokala dagstidningen. Du kan även välja att dela ut vårt pressmeddelande: PRESSMEDDELANDE #MPNN

Delta i den stund för eftertanke som Lotta Sjöström Becker kommer att hålla via IFORs Facebooksida https://www.facebook.com/InternationalFellowshipofReconciliation kl. 15.00 den 27 maj. Observera att detta sker på engelska.

– Uppmuntra andra som sympatiserar med vår sak att tillverka en skylt med hashtagen #MPNN och ta en selfie som du delar på sociala medier. 

Ytterligare material att dela:

#MPNN Make Peace The New Normal. Twitterpost.

Pandemier vet inga gränser! Krig och våld urholkar vår förmåga att hindra deras framfart. #MPNN

Bana väg för fred som det Nya Normala #MPNN

Bana väg för fred som det Nya normala #MPNN

LOGO Ansvarighet #MPNN

Kräv ansvarighet! Värna medborgerliga och mänskliga rättigheter. #MPNN

Logo Medkänsla #MPNN

Visa deltagande! Vi behöver visa medkänsla och prioritera skyddet av fattiga och marginaliserade. #MPNN

Logo Förändring #MPNN

Skapa förändring! Använd det momentum som den rådande krisen erbjuder för att omprioritera resurser till förmån för mänskliga behov och främjandet av en freds- och ickevåldskultur. #MPNN