Ickevåld och tro i stunder av ilska och förtvivlan - Kristna Fredsrörelsen

Ickevåld och tro i stunder av ilska och förtvivlan

Date: juni 15, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Debatt, Opinion, Stöd till ickevåldsarbete

Aktuella perspektiv på de pågående demonstrationerna efter George Floyds och Ahmad Arberys död.

Den 18 juni hade vi den stora glädjen att få samtala med baptistpastor Dr. Emma Jordan-Simpson (Concord Baptist Church of Christ, New York). En dialog utan fruktan mellan pastor Dr. Emma Jordan-Simpson och Lotta Sjöström Becker, 

Vad är rättvisa? Vad menar vi med det i ett icke-våldssammanhang? I debatten talas det om vit ignorans och skuld. Det, i kombination med de förväntningar som mer eller mindre uttalat ställs på färgade kroppar att konstruktivt formulera hur majoriteten kan agera solidariskt, verkar vara en hård nöt att knäcka.

Kan vi uppnå försoning mitt i en pågående kris? Vilken roll har ilska i en förändringsprocess? Är den en förutsättning för att uppnå jämlikhet?

Baptistkyrkans roll i den amerikanska medborgarrättsrörelsen kan inte underskattas. Till följd av den senaste tidens protestvåg under parollen White Lives Matter vänder sig många afroamerikaner till sina församlingar och kyrkliga ledare. Som ledare för USA:s äldsta tros- freds- och rättvisesamfund är Pastor Emma Jordan Simpson en av de mest intressanta rösterna i den amerikanska kontexten.

(En.)

Recent perspectives on the ongoing demonstrations following the deaths of George Floyd and Ahmad Arbery. A fearless dialogue between Rev. Dr. Emma JordanSimpson and Lotta Sjöström Becker.

What is justice? What do we mean when we talk about justice, both literal and as a concept and what do we mean by it in a non-violent context?

White ignorance and guilt and the disclosure requirement imposed on black bodies to inform the public about constructive ways of acting in solidarity seems to be a hard nut to crack.  Can we achieve reconciliation in the midst of an ongoing crisis which updates the fresh wounds of historical oppression? What is the role of anger in a process of change? Is it a prerequisite for achieving equality?

______________________

Correction and further information about Dr. Chanequa Walker-Barnes:

Dr. Chanequa Walker-Barnes is erroneously referred to as a psychologist.

She is  is a clinical psychologist, public theologian, and minister whose work integrates healing, justice, and reconciliation. She serves as Associate Professor of Practical Theology at the Mercer University McAfee School of Theology and utilizes her interdisciplinary background to write, speak, and teach about self-care, racial and gender justice, and reconciliation. She is the author of I Bring the Voices of My People: A Womanist Vision for Racial Reconciliation and Too Heavy a Yoke: Black Women and the Burden of Strength.”

“You’re Doing Racial Reconciliate Wrong,” an excerpt of I Bring the Voices of My People: A Womanist Vision for Racial Reconciliation, by Chanequa Walker Barnes