Det normala är problemet. - Kristna Fredsrörelsen

Det normala är problemet.

Date: augusti 20, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Debatt, Opinion, Stöd till ickevåldsarbete

Vill vi verkligen gå tillbaka till normalläge? Det normala är problemet! Två föreläsningar med Stellan Vinthagen.

Hur uppnår och verkar vi för en värld som inte är strukturerad genom våld? Ickevåldets praktik innebär livslångt lärande och ifrågasättande. Ickevåld är reflektion och deltagandekultur.

I två föreläsningar arrangerade av Kristna Freds ger Stellan Vinthagen, professor i Sociologi och forskaraktivist, en exposé över möjligheterna och metoderna för dagens och framtidens civila motstånd. Kreativitet och lekfullhet är grundläggande för att skapa förändring.

Föreläsningarna finns nu att se på/lyssna till när du vill:

Varmt välkommen att begrunda och fortsätta samtalet. Var med oss. Var förändring!

Stellan Vinthagens forskning är inriktad på civilt motstånd, makt, sociala rörelser, ickevåldsaktioner, konfliktomvandling och social förändring. Han är ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts, där han leder Resistance Studies Initiative. Han är också en av ledarna för forskargruppen för Resistance Studies vid Göteborgs universitet och en av grundarna av Resistance Studies Network, liksom Redaktör för Journal of Resistance Studies, och medlem av rådet War Resisters International (WRI), och akademisk rådgivare till Internationella Center på Nonviolent Conflict (ICNC)

Vill du lära dig grunderna i Ickevåldsligt motstånd? Den 26 augusti ger vi webinariet ”Från våldsnorm till Fredsnorm”. Välkommen att delta. https://www.facebook.com/events/1401286803398588/