Medföljning i coronatider allt svårare - Kristna Fredsrörelsen

Medföljning i coronatider allt svårare

Datum: augusti 25, 2020 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Colombia, Internationell medföljning

Karantänsregler och smittorisk påverkar förstås också Kristna Fredsrörelsens arbete med internationell medföljning i Latinamerika. Situationen för MR-försvarare är allvarlig och behoven av medföljning har inte minskat – snarare tvärtom.

Paramilitära grupper fortsätter att verka. Våld mot kvinnor ökar i hemmen. I Colombia har i skrivande stund 15 MR-försvarare (ej medföljda av Kristna Fredsrörelsen) mördats sedan karantänen infördes den 24 mars och sammandrabbningar mellan väpnade grupper fortsätter. Sara Åkerlund, fredsobservatör i Colombia sedan mars 2019, berättar att många av de medföljda också är oroliga för brist på mat och sjukvård.

”Coronakrisen utnyttjas för att ytterligare smutskasta och attackera MR-försvarare”

Även i Guatemala och Mexiko finns rapporter om hot och attacker mot MR-försvarare.

Isabelle Persson Vargas, landrepresentant för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala. Foto: Kristna Fredsrörelsen.

– Coronakrisen utnyttjas för att ytterligare smutskasta och attackera MR-försvarare, eftersom de ofta har kontakt med människor från andra länder som beskylls för att ha tagit smittan till landet. Det har också skett tvångsförflyttningar där företag vill passa på att komma åt urfolk och småbönders mark, säger Isabelle Persson i Guatemala.

Alejo Martín, fredsobservatör i Mexiko sedan 2018 och som nu arbetar med utbildningar i säkerhetoch skydd säger att den politiska och mediala dagordningen inte rymmer tvångsförflyttningar eller olagliga arresteringar.

– En av de största riskerna är att allt fokus hos myndigheter och i media just nu är på Covid19 medan våld och hot mot MR-försvarare blir ännu mer bortglömt än i vanliga fall.

I Colombia och Guatemala befaras att de undantagstillstånd som har införts för att begränsa smittan förlängs mer än nödvändigt och att viruset kan komma att bli en ursäkt för att begränsa de mänskliga rättigheterna under lång tid framöver. Och visst är det utmanande att hitta bra sätt att arbeta med internationell medföljning trots karantäner och smittorisk.

Alejo Martín, fredsobservatör i Mexiko. Foto: Peter Gunnarsson

– Den fysiska medföljningen är ju en av våra grundmetoder och när vi inte kan träffa de medföljda är klart att det påverkar jättemycket. Vi har behövt tänka igenom vilka strategier vi kan ha istället, säger Alejo Martin.

Men de ser också möjligheter. Fredsobservatörerna har nära kontakt med de medföljda och stödjer dem så gott det går virtuellt genom möten, påverkan mot beslutsfattare och på sociala medier.

Sara Åkerlund, fredsobservatör i Colombia. Foto: Kristna Fredsrörelsen

– En viktig del av internationell medföljning handlar om den relationella dimensionen, att MR-försvarare känner ett moraliskt stöd och en bekräftelse i sitt arbete, och det kan vi också ge på distans, säger Sara Åkerlund.

Kristina Hellqvist

(Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt. Läs hela numret här)