Effektrapport 2020 - Kristna Fredsrörelsen

Effektrapport 2020

Datum: september 7, 2020 | Kategori: Rapporter

Läs och ladda ner vår Effektrapport 2020 där vi redovisar hur vi arbetar för att uppnå vår vision; fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Rapporten redogör för vad verksamheten syftar till, vilka strategier som används, hur vi vet att vi gör framsteg samt vi har åstadkommit under 2019.