Att hitta vägen bort från våldsamma konflikter - Kristna Fredsrörelsen

Att hitta vägen bort från våldsamma konflikter

Datum: september 29, 2020 | Kategori: Aktiviteter

På den internationella ickevåldsdagen den 2 oktober håller LeeAnn McKenna en inspirationsföreläsning kring sina erfarenheter från ickevåldsarbete i Sudan och Sydsudan. Från det lokala till det globala visar hon hur ickevåld är vägen mot rättvis fred.

LeeAnn McKenna Foto: Partera International

LeeAnn McKenna är grundare av Partera International, en kanadensisk organisation som arbetar över hela världen med att erbjuda verktyg för fredsbyggande genom ickevåld. Hon är även den person som har lagt grunden för hur Kristna Fredsrörelsen arbetar idag med att utbilda tränare i ickevåld.

LeeAnn har arbetat i över 35 år med att lära ut hur vi kan omvandla konflikter till ickevåldsaktioner och fredliga processer. Hon erbjuder perspektiv från förändringsarbete i samhällen, i grannskapet, på organisationer såväl som på arbetsplatser.

Under föreläsningen delar hon med sig av sina erfarenheter i att guida människor genom konflikter med exempel från hennes tid med Kristna Fredsrörelsen i Sudan och Sydsudan.

När? Internationella Ickevåldsdagen fredagen den 2/10 kl 16-18:00

Föreläsningen är öppen för alla och kommer att ges på Zoom. Anmäl dig här.

Observera att seminariet hålls på engelska.

Sagt om LeeAnn:

”Hon använde sina erfarenheter som ickevåldstränare på ett bra sätt genom att guida och organisera ungdomar och grannskap genom den riskfyllda uppgiften att utmana en repressiv regering”                                                                                  

-Deltagare från fredsbyggande arbete i Sudan

Bakgrund, konflikten i Sudan:

Efter Sudans självständighet från den brittiska kolonialmakten 1956 följde 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal slöts mellan de norra och södra delarna 2005 och 2011 delades landet upp i två självständiga stater till det som idag är Sudan och Sydsudan. Under 00-talet arbetade Kristna Fredsrörelsen tillsammans med civilsamhällesaktörer med att utbilda ickevåldstränare som ett led i att sprida fredskultur i Sudan och konceptet Training of Trainers togs fram.

Sedan 2011 har Kristna Fredsrörelsen arbetat aktivt med stöd till ickevåldsorganisationer och insatser för fred i Sydsudan. Idag omfattas tre fredsorganisationer av det stödet, ONAD, IDO och CEPO. Läs mer om våra samarbetspartners i Sydsudan.

Föreläsningen sker i samarbete med Studieförbundet Bilda och med stöd från Svenska Missionsrådet