Kristna Fredsrörelsen, CEPO och ONAD efterlyser intensifierade freds ansträngningar i Etiopien-Tigray-konflikten - Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen, CEPO och ONAD efterlyser intensifierade freds
ansträngningar i Etiopien-Tigray-konflikten

Datum: november 27, 2020 | Kategori: Opinion

Konflikten i Etiopiens nordliga region Tigray har trappats upp de senaste dagarna sedan strider mellan regimstyrkor och regional militär brutit ut. Kristna Fredsrörelsen delar sina samarbetspartners farhågor om att det eskalerande våldet i området riskerar att destabilisera regionen ytterligare, vilket kan leda till stora humanitära konsekvenser.

Det är av yttersta vikt att FN intensifierar sina ansträngningar till dialog och undsättning av civila som hamnat i skottlinjen för de stridande parterna. Det är med bestörtning vi tar del av rapporter av bland andra Amnesty, som visar på det brutala våld som denna kris redan gett upphov till.

Våra partnerorganisationer ONAD (Organisation for Nonviolence and Development) och CEPO (Community Empowerment for Progress Organization) följer utvecklingen med stigande oro:

  • Situationen i Etiopien är olycklig och kräver brådskande ingripanden från IGAD, AU och FN innan läget förvärras och grymheter mot människor äger rum. Instabilitet i Etiopien leder till regional instabilitet, eftersom Etiopien är värdland för de regionala och kontinentala institutionerna. Att endast se på hur krisen fortskrider i Etiopien, utan att vidta åtgärder, vore ett allvarligt misstag från det internationella samfundets sida, menar Edmund Yakani, verkställande direktör för CEPO.
  • Vi skulle vilja se att IGAD och Afrikanska unionen ingriper omedelbart genom att bjuda in konfliktparterna i Etiopien till fredliga förhandlingar för att stoppa ytterligare blodsutgjutelse och förhindra att konflikten sprider sig i området i Afrikas horn. Det är viktigt att notera att sådana fredsförhandlingar bör omfatta alla konfliktparter, det civila samhället och trosbaserade ledare, skriver Moses Monday John, chef för ONAD.

Vidare läsning:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/ethiopia-investigation-reveals-evidence-that-scores-of-civilians-were-killed-in-massacre-in-tigray-state/

https://www.bbc.com/news/world-africa-55023029

https://indianexpress.com/article/explained/how-ethiopias-tigray-crisis-is-impacting-the-horn-of-africa-7054436/

https://elpais.com/internacional/2020-11-24/tanques-y-artilleria-etiopes-rodean-la-capital-de-tigray.html

https://news.un.org/en/story/2020/11/1078422