Öva civilkurage för att agera mot orättvisor i vardagen - Kristna Fredsrörelsen

Öva civilkurage för att agera mot orättvisor i vardagen

Datum: december 2, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Utbildning

Öva civilkurage - kvällskurs i praktiskt ickevåld den 9 december. Två av Kristna Fredsrörelsens erfarna ickevåldstränare håller i en digital workshop som arrangeras av Rättighetscentrum i Norrbotten i samarbete med Norrbottens museum.

Öva civilkurage arrangeras av Rättighetscentrum i Norrbotten i samarbete med Norrbottens museum och Sensus Studieförbund. Två av Kristna Fredsrörelsens erfarna ickevåldstränare kommer att leda utbildningen.