Colombia: Leyner Palacios blir sannings- kommisionär - Kristna Fredsrörelsen

Colombia: Leyner Palacios blir sannings-
kommisionär

Datum: december 22, 2020 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Colombia

Leyner Palacios, en av de människorättsförsvarare som Kristna Fredsrörelsen medföljer i Colombia, utsågs i slutet av september till att ingå i den nationella Sanningskommissionen.

Leyner Palacios porträtterades i filmen Bojayá: caught in the crossfire från 2019. Foto: Oisín Kearney

Som en av elva kommissionärer kommer han att leda arbetet med att utreda de grundläggande orsakerna till konflikten i Colombia, liksom de övergrepp som begåtts under kriget.

Sanningskommissionen skapades som resultat av de förhandlingar om fred mellan den colombianska staten och FARC-gerillan och som ledde fram till ett fredsavtal om ett definitivt vapenstillestånd parterna emellan 2016.

Kommissionen ska utgå ifrån ett brett och pluralistiskt deltagande i den fredsbyggande processen och kom till stor del till tack vare påtryckningar från civilsamhället och dess deltagande i fredsförhandlingarna som ägde rum i Havanna mellan 2012–2016. Dess uppdrag syftar till att bidra till försoning, skapa erkännande för offren och för att lägga grunderna för ett hållbart fredsbyggande.

”Jag hoppas kunna bidra till att minska polariseringen. Colombia kan inte fortsätta i den här aggressiva riktningen för det leder oss inte mot någon framtid”

– Leyner Palacios

Utnämnandet av Leyner ses som ett erkännande för det mångåriga arbetet han har bakom sig för en fredlig lösning på konflikten. Som människorättsförsvarare har han utmärkt sig för att lyfta fram krigets civila offers berättelser och för att konsekvent uppmana till att förhandla om fred med ELN-gerillan som fortsatt verkar i landet. Han är en hård kritiker av hur regeringen har brustit i implementeringen av fredsavtalet. Leyner Palacios har under lång tid utsatts för allvarliga hot och attacker från olika grupperingar som motsätter sig vidare förhandlingar om ett slut på våldet.

Julius Copcutt

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt.

Läs hela numret här.