Porträtt Shanti Grafström: "Jag vill vara närvarande och se varje människa, det är en fredshandling” - Kristna Fredsrörelsen

Porträtt Shanti Grafström:
”Jag vill vara närvarande och se varje människa, det är en fredshandling”

Datum: december 22, 2020 | Kategori: Artiklar Fredsnytt

Shanti Grafström är utbildad ickevåldstränare och medlem i Kristna Fredsrörelsen sedan 2019. För henne behövs både andliga drivkrafter och ickevåld i praktiken för att skapa en bättre värld.

Shanti Grafström

Övertygelsen om att vilja leva ett liv som bidrar till och skapar fred har Shanti Grafström haft sedan väldigt tidig ålder. Vägarna dit har sett olika ut men de har alltid haft samma mål: att vara närvarande i alla möten och med alla personer som en handling för fred.

”Min drivkraft har alltid varit att skapa medkänsla och medvetenhet i människors hjärtan och övertygelse”

Längs vägen har Shanti tillbringat 15 år i ett kloster i USA, studerat vid Uppsala Universitet, startat och drivit organisationen Unity&Peace, rest i Asien och ständigt haft ett globalt fredsengagemang. Andlig aktivism har hela tiden varit en ledstjärna och sedan 2019 är Shanti medlem i Kristna Fredsrörelsen. Hon är utbildad ickevåldstränare och före detta deltagare på Fred, ickevåld och ledarskap (FIL) som Kristna Fredsrörelsen håller tillsammans med Härnösands Folkhögskola och studieförbundet Bilda.

– Min drivkraft har alltid varit att skapa medkänsla och medvetenhet i människors hjärtan och övertygelse. Jag har valt att ägna mitt liv åt Gud, fred och att bygga en bättre värld.

I Kristna Fredsrörelsen har Shanti hittat möjligheter och förutsättningar för att kombinera den andliga aktivismen med att göra och leva ickevåld i praktiken. Inspiration som hon bland annat hittade när hon skrev sin masteruppsats som handlade om hur nunnorna i Alsike kloster kombinerade sin gudstro med livet i vardagen.

– I Alsike kloster förkroppsligar nunnorna Guds kärlek och Jesus vilja i varje konkret handling de gör och den andliga aktivismen blir väldigt tydlig då. Resultatet blir en plats för människor som behöver en fristad, en plats där behövande kan söka tillhörighet och gemenskap och där utsatta personer alltid är välkomna. En plats för asylsökande familjer eller personer på flykt. Fred, icke-våld, ledarskap och medkänsla i praktisk och konkret handling, helt enkelt.

Alsike kloster beskrivs ofta som en fristad. Asylsökande, ungdomar och splittrade familjer är några som fått uppleva en tillflyktsort där. Foto: Mårten Gudmundhs

Kursen på Härnösands Folkhögskola blev en fristad för Shanti då kursledarna i sitt upplägg hela tiden fördelade medverkan, deltagande och makt mellan alla i rummet. Inkludering och jämlikhet på riktigt.

– Världen behöver det och världen behöver de interreligiösa och andliga drivkrafterna för att tillsammans skapa en bättre värld.

Anna Wikman

Verksamhetsutvecklare rörelse och engagemang på Kristna Fredsrörelsen

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt.

Läs hela numret här.