Pressmeddelande: Kristna Freds på plats vid demon- strationer i Bogotá - Kristna Fredsrörelsen

Pressmeddelande: Kristna Freds på plats vid demon- strationer i Bogotá

Datum: maj 7, 2021 | Kategori: Colombia, Fredsobservatörer, Internationell medföljning, Pressmeddelanden

Sedan den 28 april pågår en nationalstrejk med stora demonstrationer i över 100 av Colombias kommuner. I Colombias tredje största stad Cali öppnade polisen eld mot demonstranter den 3 maj. Enligt säkra källor har ingripandena hittills krävt uppemot 30 människors liv, av allt att döma till följd av polisens övervåld. Militära styrkor har satts in för att kontrollera situationen.

Kristna Freds på plats under demonstrationerna i Bogotá– Kristna Fredsrörelsen fördömer alla former av våldshandlingar. Grundat på vårt mandat och rapporterna om det oproportionerliga våldet mot huvudsakligen fredliga protester har vi därför beslutat att följa händelserna genom internationell observation under demonstrationerna i Bogotá. Vi uppmanar också den svenska regeringen att följa ledamöter i den amerikanska representantkammarens exempel genom att fördöma ingripandena i Colombia. Därtill bör Sverige sätta stopp för planerna på att exportera Jas Gripen eller annan krigsmateriel till landet, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen.

I år fyller fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan fem år. Trots vissa framsteg uppger officiella siffror att 282 sociala ledare mördats sedan avtalet skrevs under och trenden ser tyvärr inte ut att avta. Särskilt längs Stillahavskusten och i nordöstra Colombia har våldet eskalerat vilket lett till tvångsfördrivningar, instängningar, blockering av livsmedelstransporter med mera. Det redan allvarliga humanitära läget har förvärrats av pandemin och slagit hårt mot de mest utsatta och på så sätt vidgat klyftorna. Samtidigt har den militära närvaron stärkts runtom i landet och den colombianska regeringen har tidigare tillkännagett en förnyelse av sin stridsflygplansflotta, vilket bland annat svenska SAAB hörsammat med en stor marknadsföringskampanj för Jaas Gripen. Efter påtryckningar, i och med protesterna, har landets finansminister så sent som igår tagit tillbaka denna planerade satsning.

Användningen av militär och det oproportionerliga våldet som brukats mot deltagarna i de senaste dagarnas protester måste därför ses i detta bredare sammanhang och hur det utgör ett ytterligare hot mot den fortsatta implementeringen av fredsavtalet. Internationella aktörer, bland dem FN:s Högkommissarie för Mänskliga rättigheter har uttryckt stark oro för det eskalerande våldet i Colombia.

Sverige har nyligen antagit en ny strategi för svenskt utvecklingssamarbete med Colombia och vi är tacksamma för det fortsatta stödet och långsiktiga resurser som möjliggör fredsbyggande och implementering av det hårt utsatta fredsavtalet samt adresserar grundorsakerna till konflikt. Mot denna bakgrund och i enlighet med svenska samstämmighetspolitiken uppmanar vi därför den svenska regeringen och den svenska riksdagen att följa ledamöter i den amerikanska representantkammarens exempel och sätta stopp för planerna på att exportera Jas Gripen eller annan krigsmateriel till Colombia.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nathaly Salas, pressansvarig Kristna Fredsrörelsen
0730–344822, nathaly.salas@krf.se

 

PDF-version av pressmeddelandet: Kristna Freds genomför internationell medföljning under demonstrationer i Bogotá 2021-05-06

Källor:
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27054&LangID=E

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/piden-a-legisladores-de-ee-uu-tomar-medidas-por-violencia-policial-en-colombia/

https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/7077/282-l%C3%ADderes-sociales-fueron-asesinados-en-Colombia-desde-2016.html

https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-7-paronacional/

https://www.colombia.com/actualidad/economia/ministro-de-hacienda-restrepo-dice-que-por-ahora-no-habra-compra-de-aviones-de-guerra-306259

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/piden-a-legisladores-de-ee-uu-tomar-medidas-por-violencia-policial-en-colombia/

Not angående dödstal under nuvarande protester och gällande antalet mördade MR-försvarare i Colombia sedan Fredsavtalet: Det finns motstridiga siffror i rapporteringen. Enligt statliga Defensoría har 282 MR-försvarare mördats sedan Fredsavtalets undertecknande 282. Väletablerade organisationer som Indepaz och internationella NGOs verksamma i Colombia anger betydligt högre siffror. Detsamma gäller antal döda under de pågående protesterna. Kampanjen Defender la Libertad publicerar dagliga uppdateringar. För transparensens och noggrannhets skull väljer vi att ange olika källor härovan.