En ung rörelse intar världen med storm - Kristna Fredsrörelsen

En ung rörelse intar världen med storm

Date: juni 29, 2021 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Fred med jorden, Klimaträttvisa

Den globala klimatrörelsen Extinction Rebellion (XR) har tagit världen med storm genom villkorslös retorik och ofta spektakulära protestmetoder. 2020 tilldelades rörelsens svenska gren Martin Luther King-priset för att ”visa prov på en mångfald av ickevåldsmetoder” och ”inspirera till brett engagemang samt vara en god förebild för gemenskapens styrka över individualismen”.

Men vad hände sen?

Fantasifulla, dramatiska och konstnärliga uttryck har väckt uppmärksamhet och gjort det svårt för många att blunda för innehållet i deras budskap. XR är en rörelse som anspelar på nöd och kris och som väcker starka känslor i många läger. Den kreativa civila olydnaden som prisjuryn 2020 valde att lyfta upp, som XR menar är konsekvent fredlig, är i vissas ögon extrem och flera aktivister har mött rättsliga påföljder efter protestaktioner.

Extinction Rebellion Sverige omfattas idag av 19 så kallade uppror i olika delar av landet som knyter ihop den globala klimatproblematiken med lokala motsättningar. ”Skogsupproret”, till exempel, samlar samiska och icke-samiska aktivister och belyser problematiken i skogsavverkning, ojämlika ägarstrukturer och den koloniala historien i Sápmi som vävs samman med markrättigheter och utnyttjande av naturresurser.

Rörelsens aktioner tagit sig in i den offentliga debatten samt i folks liv och vardag. Hungerstrejkande och fastlimmade aktivister utanför riksdagen, aktioner mot banker med fossila investeringar och oljebolaget Preems huvudkontor, performativa liksvepningar i det offentliga rummet, cykelaktioner och die-ins är bara några exempel på hur den breda klimatproblematiken bemötts med en bredd av ickevåldsmetoder som motståndsform. Vissa civila olydnadsaktioner har lett till brottsmisstanke och åtal, ofta med hänvisning till störande av den allmänna ordningen och ohörsamhet mot ordningsmakten. I dagsläget är ett 80-tal aktivister åtalade och i sitt försvar hörs de ofta säga att de agerat i nöd då läget för klimatet, den biologiska mångfalden och mänsklighetens överlevnad är akut och bör adresseras därefter. Karin Elmgren, en av aktivisterna som åtalades efter en symbolisk nedstängning av regeringspartiernas högkvarter i centrala Stockholm i November 2020 sa följande apropå rättsföljderna;

”Det är inte vi som borde stå åtalade här. Det är de politiker som haft makten de senaste trettio åren, som har haft all forskning och alla fakta på bordet om klimatkatastrofen och underlåtit att agera för att undvika den.”

XR kräver att Sveriges regering talar klarspråk om klimatkrisen och att klimatnödläge utlyses. Organisationen kräver omedelbar handling för att bromsa förlusten av arter och att Sveriges klimatutsläpp ska minska till netto-noll år 2025. Ett steg på vägen dit, som också är upprorets tredje övergripande krav, är att ett medborgarråd inrättas för att vägleda regering och riksdag för att uppnå klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Från stad till landsbygd lyfter Extinction Rebellions aktivister på olika håll i landet fram hur våra ohållbara levnads- och produktionssätt får direkta konsekvenser i både det lilla och det stora, det lokala och det globala. Bilder av fastkedjade aktivister vid skogsavverkningsmaskiner, jämsides med färgsprakande parader, cyklande massor och blodröda klimatrebeller gör att prisjuryns motivering ligger nära till hands än idag;

Genom kreativ civil olydnad och välplanerade aktioner visar de att vi måste sluta släcka bränder och istället ändra våra klimatfarliga system”.

Julius Copcutt

 

Vidare läsning:

DN: Över tusen Extinction Rebellion-aktivister åtalas i Storbritannien

 

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt.

Läs hela numret här.