Våldsmotstånd och fredslängtan - Kristna Fredsrörelsen

Våldsmotstånd och fredslängtan

Date: september 7, 2021 | Kategori: Aktiviteter, Klimaträttvisa, Opinion

Även om jorden går under i morgon, planterar jag i dag mitt äppelträd. 16–17 september bjöd Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen in till en mötesplats med samtal och reflektioner om hur tro och övertygelse kan skapa förändring. Vi fick också ta del av budskap från människorättsförsvarare, som med risk för sina liv verkar för mänskliga rättigheter och fredsbyggande. Med tron som drivkraft är deras övertygelse att ickevåld är vägen mot fred. Här kan du se två samtal som strävar bortom polemik och enkla svar.

Fred med jorden – klimatförändringar, hotade ekosystem och människans plats på jorden.

”Vad kan fredsrörelsen och kyrkorna lära av urfolkens syn på samspelet med naturen?” ”Hur kan vi sluta misshandla vår livsmiljö och skapa fred med jorden?”

Medverkande: Ingrid Inga, ordförande samiska rådet i Svenska kyrkan, Karin Wiborn, kyrkoledare Equmeniakyrkan, Peter Halldorf, författare och pastor, Pella Thiel, medgrundare End Ecocide Sweden. Celina Falk, Svenska kyrkans representant i Kyrkornas världsråds centralkommitté, ledde samtalet.

Fred utan vapen

”Hur kan vi bygga mänsklig/kollektiv/gemensam säkerhet utan militär upprustning och fler poliser?” ”Vilken roll kan trosbaserat fredsarbete spela?”

Medverkande: Isak Svensson, professor i fred och konflikt vid Uppsala universitet, Fredrika Gårdfeldt, präst, aktiv i Svenska präster och pastorer mot kärnvapen och styrelseledamot i Kristna Fredsrörelsen, Peter Weiderud, politiker och journalist samt direktör för Svenska institutet i Alexandria, UD, Sara Lindblom, ordförande Kristna Fredsrörelsen. Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen, ledde samtalet.

Även om jorden går under i morgon, planterar jag i dag mitt äppelträd.” sjöng vi igår. Det finns hopp i det, men också sorg. Det finns hopp i Ekocidlagstiftningen. Och i det vardagliga, det vi kan göra i våra liv.” – Henrik Rosén, teologisk handläggare Sveriges Kristna Råd

Samtalen genomfördes med stöd av Studieförbundet Bilda.

Under samtalsdygnet genomfördes också ett kvällsprogram, under rubriken  ”Att söka ett språk för kraft och mod”, där följande personer medverkade: Anna Ardin, författare och diakon i Equmeniakyrkan, Celina Falk, Svenska kyrkans representant i Kyrkornas världsråds centralkommitté, Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen.

Eva-Maria Munck framförde egna sånger och kontemplativa stycken av Erik Satie.

Kristina Hellqvist läste texter av den nederländska författaren Etty Hillesum.

Karin Wiborn och Henrik Rosén, Sveriges Kristna Råd, i samtal.

Karin Wiborn och Henrik Rosén, Sveriges Kristna Råd, i samtal.

Kristina Hellqvist läser texter av Etty Hillesum

Kristina Hellqvist läser texter av Etty Hillesum.

Lotta Sjöström Becker, Anna Ardin, Celina Falk och Alf Linderman i samtal

Lotta Sjöström Becker, Anna Ardin, Celina Falk och Alf Linderman i samtal.

Eva-Maria Munck framförde egna sånger och kontemplativa stycken av Erik Satie vid Sigtunastiftelsens flygel.

Eva-Maria Munck framförde egna sånger och kontemplativa stycken av Erik Satie vid Sigtunastiftelsens flygel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Samtidigt som Våldsmotstånd och fredslängtan pågick genomfördes konferensen Interfaith call for Ecocide Law September där inbjudna kunde ta del av initiativet Faith for Ecocide Law – en internationell, interreligiös koalition som verkar för att storskalig miljöförstöring ska införas som ett femte tillägg till Romstadgan som brott mot freden och folkrätten vid Internationella Brottmålsdomstolen. Initiativet syftar till att samla religiösa och andliga samfund, ledare och röster för att uttrycka sitt stöd för ekocidlagstiftning inför FN:s kommande konferenser om biologisk mångfald, klimat och hållbar utveckling. Konferensen hade många beröringspunkter med de programpunkter Kristna Freds och Sigtunastiftelsen anordnade och de närvarande uppmanades att kombinera dessa två program. Läs mer på denna länk.