Guatemala: Avståndstagande från våld - Kristna Fredsrörelsen

Guatemala: Avståndstagande från våld

Datum: oktober 22, 2021 | Kategori: Fredsobservatörer, Guatemala, Internationell medföljning, Pressmeddelanden

Med anledning av den felaktiga information som cirkulerat om vårt arbete i samband med den demonstration som ägde rum i Guatemala City den 12 oktober vill vi som ickevåldsorganisation understryka att vi tar avstånd från alla former av våld och de våldshandlingar som ägde rum i samband med demonstrationerna.

Kristna Fredsrörelsen (SweFOR) är en svensk ickevåldsorganisation med ekumenisk grund som arbetar för fred, rättvisa, en värld utan våld och ett hållbart liv för alla människor.

Genom Fredstjänstprogrammet medföljer Kristna Fredsrörelsen människorättsförsvarare i Guatemala, Colombia och Mexiko för att ge dem skydd och utöka deras handlingsutrymme. Verksamheten utgår från folkrätten, internationell rätt om mänskliga rättigheter och grundprinciperna om ickevåld, icke-inblandning och opartiskhet.

I enlighet med dessa principer grundar sig vår närvaro i Guatemala på begäran från guatemalanska organisationer och enskilda personer från det civila samhället. De innebär att vi som utländsk organisation, med utländsk personal, respekterar värdlandets lagar och strukturer. Vi är i Guatemala lagligt registrerade hos statliga organ i enlighet med gällande rätt och erkänner de statliga institutionernas mandat, funktion och auktoritet. Vi finansierar inte heller de organisationer som vi medföljer eller deras aktiviteter.

Vi förkastar våld i alla dess former och har valt internationell medföljning som en ickevåldslig skyddsmetod. Ickevåld utgör således både medel och mål i vårt uppdrag. Vi samarbetar endast med organisationer som delar våra värderingar om ickevåld. En sådan organisation är samarbetsprojektet Acoguate,  i vilket Kristna Fredsrörelsen deltar med en koordinatör och omkring fyra fredsobservatörer, tillsammans med ett flertal internationella civilsamhällesorganisationer från Europa och Nordamerika. De våldshandlingar som ägde rum i samband med demonstrationen den 12 oktober står i strid med en av våra grundläggande principer och är något vi starkt tar avstånd ifrån.

 

Stockholm, 22 oktober 2021
Avståndstagande från våld, kommuniké 20211021

Också Acoguate har publicerat en kommuniké (på spanska) där de klargör sitt mandat och tar avstånd de våldshandlingar som kan ha ägt rum under demonstrationerna den 12 oktober i Guatemala City.