Glitterregn, röda skor och monumentala stickningar - Kristna Fredsrörelsen

Glitterregn, röda skor och monumentala stickningar

Datum: december 7, 2021 | Kategori: Artiklar Fredsnytt

Mitt under eskalerande våldspandemi uppvisar mexikanska aktivister en kreativitet som inte vet några gränser.

Genom att använda sig av folkliga symboler och traditioner och omvandla dem till gestaltningar av de offer som våldet och straffriheten skördar, intar mexikanska rörelser det offentliga rummet. Det är ett sätt att processa den frustration, ilska och sorg som orättvisor och förtryck ger upphov till, menar Paloma Blanco, tidigare fredsobservatör i Mexiko.

Under en fördjupningsträff med ickevåldstränare i oktober presenterade hon deras tillsynes obändiga konstnärliga vilja och civilkurage. Presentationen utgick från muralmålningar av CDMCH, Centret för kvinnors rättigheter i Chiapas. Genom broderade banderoller, processioner, motstatyer och broderier bjöd den in deltagarna till en kontext där inte skriften står i centrum när motstånd ska formuleras.

Gör en egen kreativ aktion!

Samla ett gäng vänner eller obekanta kring en staty eller monument. Alla ska ta med ett ark papper (plus annat frivilligt material) att arbeta med: uttrycka ett budskap, eller planera en aktion. Sätt er i mindre grupper. Pyssla med arket och diskutera samtidigt tillsammans:

• Vilka aktuella frågor i samhällsdebatten skulle kunna uttryckas genom en kreativ aktion vid just denna plats?

• Vilka andra offentliga platser skulle kunna utgöra symbol/plats för en kreativ aktion?

• Vilka svenska traditioner skulle kunna lyftas fram i det kreativa fredsarbetet?

• Vilken sorg eller ilska/frustration finns runt oss just nu som skulle kunna bearbetas genom en kreativ aktion?