Martin Luther King och The Beloved Community - Kristna Fredsrörelsen

Martin Luther King och The Beloved Community

Datum: januari 13, 2022 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Opinion

Trots flera seklers arbete för att göra upp med föreställningar om att människors värde kan kopplas till skillnader i utseende, finns det fortfarande rasistiska strukturer i samhället. Under senare år har framför allt Black Lives Matter-rörelsen lyft dessa oacceptabla mönster högre på samhällets dagordning. Frågan är vad vi gör åt dem? Jag har inte hittat någon som har mer att säga om det än Martin Luther King (MLK).

Det går inte att bli av med rasismen utan en större samhällsomställning, menade MLK. Under de sista åren av hans allt för korta liv utforskade han en ny slags revolution. Han började se samhällets problem som mer komplexa än att de kunde lösas av medborgarrättsrörelsens krav på lika rättigheter. Den verkliga frågan är en genomgripande omställning av samhället, menade han och utvecklade en global vision: The Beloved Community. Ett samhälle där fred och rättvisa råder och människor förmår dela på Jordens rikedom.

MLK förespråkade en strävan att möta varandra som personer, inte kategorier. Han avvisade bestämt, med nästan profetisk relevans för vår tid, den ”teknologins diktatur” som förminskar människor genom att de förlorar sin upplevelse av delaktighet. ”Vi måste snabbt påbörja skiftet från ett ’sak-orienterat’ samhälle till ett ’person-orienterat’ samhälle. När maskiner och datorer, vinstmotiv och äganderätt anses viktigare än människor, så kan aldrig rasism, materialism och militarism besegras.”

”The Beloved Community kan kännas som en avlägsen dröm, men det är fortfarande en fantastiskt inspirerande, storslagen vision”

De problem som MLK uppfattade har inte blivit lösta, trots ökningen av ekonomiskt välstånd som vi, i Sverige åtminstone, upplevt sedan hans tid. Tvärtom. Automatiseringens makt över våra liv har nått en nivå jag tror att han skulle ha svårt att föreställa sig, och klyftorna ökar. Dessutom vet vi nu att den ständiga ökningen av konsumtion som vårt samhällssystem bygger på måste upphöra, och det snabbt. The Beloved Community kan kännas som en avlägsen dröm, men det är fortfarande en fantastiskt inspirerande, storslagen vision. Kan vi tillsammans, med våra olika erfarenheter och perspektiv, föreställa oss och arbeta för ett rättvist samhälle med lika möjligheter för alla? Det kommer att kräva en kvalitativ förändring i våra själar, liksom en kvantitativ förändring i våra liv.

Pella Thiel. Foto: Annika af Klercker

Pella Thiel

Pella Thiel är ekolog, föreläsare och omställningsaktivist. Hon är bland annat medgrundare till End Ecocide Sverige, som arbetar för storskalig miljöförstöring som internationellt brott, och tilldelades A Sustainable Prize 2021 för sitt arbete.