Global aktion för ettårsjubileet av kärnvapen förbudet - Kristna Fredsrörelsen

Global aktion för ettårsjubileet av kärnvapen
förbudet

Date: januari 18, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Kärnvapen, Opinion

Fira att kärnvapenförbudet fyller ett år och fortsätt att bana väg för #RättvisFred som det Nya normala!

I ett samlat upprop för fred som det Nya normala vänder sig Kristna Fredsrörelsen tillsammans med sina systerorganisationer inom IFOR till världens beslutsfattare. Vi bjuder samtidigt in alla med ett engagemang för rättvis fred att göra sin röst hörd i samband med årsdagen för kärnvapenförbudet den 22 januari. 

Vi vill understryka det akuta behovet av en ny väg framåt som leder oss mot mänsklig säkerhet genom global hälsa, rättvisa och hållbar fred.

FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen trädde i kraft den 22 januari 2021. Sedan dess anses kärnvapen inte bara vara omoraliska utan även olagliga enligt internationell rätt.

Genom stora och små insatser kan vi tillsammans öka medvetenheten om vikten av kärnvapennedrustning och alla de många frågor som är kopplade till det, såsom hanteringen av kärnavfall, kärnvapentester, humanitära risker och de ofattbara skador de åsamkar jorden.

Sätt att delta i det globala uppropet:

Ring i en klocka för freden! Kl 12 på den 22 januari.

  • RING I EN KLOCKA FÖR FREDEN! Klockan 12 din lokala tid och spela in video/bild/ljud och dela klippet på sociala medier. Tagga gärna @InternationalFellowshipofReconciliation eller skicka din inspelning till iskra.ramirez@ifor.org
  • DELA FACEBOOKEVENTET! Så att fler får upp ögonen för uppropet. Märk gärna inlägget med #MPNN, #JustPeace och #nuclearban.
  • STÖD LOKALA INITIATIV! Engagera dig och uppmärksamma frågor som rör kärnvapenförbudet. Exempelvis för:
  1. Att hindra pengar från att investeras i kärnvapenindustrin
  2. Att få fler länder att ratificera kärnvapenförbudet
  3. Att uppmana länders deltagande i medlemsstaternas första möte kring FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen i Wien 2022.
  4. Att avsluta politiskt stöd för kärnvapen och implementera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen
  5. Att uppmärksamma kärnvapens negativa miljö- och klimatpåverkan

Läs mer om hur du kan engagera digwww.icanw.org

Kristna Fredsrörelsen är en av ICAN Sveriges partnerorganisationer och IFOR är medlem i ICAN globalt.