Pressmeddelande: NU är det allvar- stå upp för freden och demokratin - Kristna Fredsrörelsen

Pressmeddelande: NU är det allvar- stå upp för freden och demokratin

Datum: februari 24, 2022 | Kategori: Debatt, Opinion, Pressmeddelanden

Tidigt i morse inledde Putin en militär invasion av Ukraina. Kristna Fredsrörelsen fördömer Rysslands agerande och den upptrappning av konflikten som lett till denna utveckling.

Lotta Sjöström Becker i fredsdemonstrationen Ned med vapnen! 20 februari 2022. Foto: Kristna Fredsrörelsen.

Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare, manar Sveriges och världens ledare att agera tydligt och strategiskt, men inte med samma våldsmynt:

-Det är en mörk dag i historien. Vladimir Putin har genom sitt angrepp på Ukraina brutit mot den folkrätt som fungerat som en grundbult för demokratier sedan andra världskriget. Nu är det dags för Sverige och EU och visa kraftsamling för demokrati och för fredliga lösningar. Krig kan aldrig rättfärdigas. Krig leder bara till mänskligt lidande och trasar sönder de demokratiska strukturer som möjliggör för människor att leva i värdighet. Tillsammans behöver vi nu kräva att våra ledare står upp för folkrätten och för demokratin, att de agerar tydligt och strategiskt men utan att själva driva på den våldsspiral som orsakar lidande för Ukrainas och Rysslands folk. Vi står i solidaritet med Ukrainas och Rysslands folk och kräver att omvärldens ledare använder ickevåldsliga diplomatiska och politiska medel för att ta itu med de faktorer som driver våld och konflikt. Ickevåldsrörelser genom historien visar oss att stöd till freds- och demokratirörelser i både Ukraina och Ryssland, genomtänkta sanktioner, diplomatiska insatser, processer och politiskt tryck är avgörande i det här kritiska läget.

Sveriges roll bör vara att stärka civilsamhällets röst och att stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Till den svenska allmänheten vill vi säga: Det är valår. Vi behöver tydligt visa våra ledare att vi vill ha fred och att vapenmakt inte leder någon annanstans än mot ännu mörkare tider. Stå upp för freden!

 

PDF-version av pressmeddelandet: Kristna Fredsrörelsen: NU är det allvar- stå upp för freden och demokratin!

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nathaly Salas, pressansvarig Kristna Fredsrörelsen
nathaly.salas@krf.se