Webinarium om ickevålds- kommunikation och dialog - Kristna Fredsrörelsen

Webinarium om ickevålds-
kommunikation och dialog

Datum: maj 1, 2022 | Kategori: Aktiviteter

Folkbildning för fred! Hur kan vi vända en konfliktspiral innan den utvecklas till något mer ohanterligt? Välkommen att lära dig mer om konfliktförebyggande metoder den 18 maj.

Hur lever  vi som vi lär? – Ickevåldskommunikation och dialog

Konflikter tillhör vardagen för oss människor. Vissa konflikter är våldsamma och mycket farliga, oavsett om de sker mellan människor, grupper och stater. ”Hur lever  vi som vi lär? – Ickevåldskommunikation och dialog”, är det fjärde och sista tillfället i webinarieserien Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred.

Vid detta tillfälle får du lära dig metoder för att stoppa en eskalerande konfliktspiral innan den utvecklas till något ohanterligt. Du kommer att lära känna konflikternas dynamik och få syn på vilken roll du vanligtvis tar i en konfliktsituation.

Du kommer få verktyg för att skapa förutsättningar för en miljö där vi förhindrar att konflikter uppstår även när det finns olika åsikter. Kan konflikt till och med vara ett kreativt utvecklingsstadium för en relation eller arbetsgrupp? Vilken roll kan du som individ bära för att konflikter i din närmiljö inte uppstår?

Föreläsare och samtalsledare: Karl-Johan Rahm, ickevåldstränare.

När? 18 maj kl 16-17.30

Mer information och anmälan

 

Kontaktperson
Sara Åkerlund: 08-453 68 25

Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred arrangeras i samarbete med Bilda Stockholm och med stöd från Svenska Missionsrådet (SMR). Läs mer om webinarieserien här.