Nej till NATO – ja till svensk fredspolitik - Kristna Fredsrörelsen

Nej till NATO – ja till svensk fredspolitik

Date: maj 9, 2022 | Kategori: Kärnvapen, NATO

Årsmötesuttalande 2022: Oro och rädsla får inte styra Sveriges beslut om NATO-frågan. Förändringar i Sveriges säkerhetspolitiska linje kräver en djupgående demokratisk process.

Kristna Fredsrörelsens årsmöte vill härmed uttrycka vikten av att Sveriges regering skapar en demokratisk process för att bereda och så småningom välja kurs för vår framtida säkerhetspolitiska ordning. Det är djupt oansvarigt att fatta avgörande beslut i hast och baserat på Rysslands katastrofala invasion av Ukraina.

Beslut om ett NATO-medlemskap skulle förändra Sveriges position och möjligheter till att agera fredsaktör i grunden. Sveriges säkerhet står på spel, liksom vår bidragande roll till fredlig utveckling internationellt.

Glömda perspektiv i debatten

Från en diskussion om hur fred kan uppnås i Ukraina har debatten kommit att fokusera på NATO. Vi måste fråga oss vad som ger fred och säkerhet. Nu utgår diskussionen från kortsiktiga nationalistiska intressen om hur vi kan försvara oss mot Putins Ryssland. Den avgörande frågan bör vara hur Sverige kan skapa och bidra till en säkrare och tryggare värld? Utifrån den frågan är NATO inte svaret. Sverige bör istället stärka landets säkerhet genom en långsiktig politik för fred men också åtgärder som får slut på kriget så fort som möjligt.

Rysslands folk inte är våra fiender, utan det är den auktoritära ledaren för landet och dess icke-demokratiska maktstrukturer som vi ser som det främsta hotet. Att investera i stöd till demokratiska aktörer är både mer effektivt och smart. Att upprusta och gå med i en kärnvapenallians är inte svaret, vi måste istället investera i fredliga lösningar.

Kristna Fredsrörelsen säger nej till NATO och ja till en aktiv svensk fredspolitik

Ett NATO-medlemskap innebär att gå in i en kärnvapenallians och därmed skulle Sverige bidra till att kärnvapen fortsatt utgör ett globalt hot, istället för att bidra till dess avveckling genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Sverige bör istället driva aktiv fredspolitik baserad på mänsklig säkerhet.

Kristna Fredsrörelsens årsmöte, april 2022.