#samlingförfred - Gör din röst för fred och säkerhet hörd - Kristna Fredsrörelsen

#samlingförfred – Gör din röst för fred och säkerhet hörd

Date: maj 13, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Kärnvapen, NATO

Den 15 maj förväntas Socialdemokraternas partistyrelse fatta beslut om NATO-medlemskap. Med detta som bakgrund blixtmobiliserar vi tillsammans med aktivister och andra rörelser till en helg med manifestationer för fred och nedrustning. Läs mer om hur du kan engagera dig på din ort!

I Stockholm samlas vi lördagen den 14 maj kl. 15.00 i närheten av Socialdemokraternas kansli i Stockholm vid Biograf Grand, korsningen Tegnérgatan och Sveavägen. Vi börjar med tal och avslutar med samtal på Norra Bantorget där det blir kulturinslag och samtal för fred. Fred är något aktivt och något som behöver främjas ständigt, därför är förhoppningen att detta kan fortsätta i fler aktioner och samtal för att bevara och verka för fred.
Ta med:
  • En röd ros som du kan lämna utanför Socialdemokraternas kontor som en fredshandling och som en önskan att Socialdemokraterna går fredens väg från upprustningen och ett Natomedlemskap.
  • Varma kläder, en filt och något du kan sitta på.

Sprid alternativa fredsnyheter

På sociala medier cirkulerar bilder på påhittade löpsedlar som förmedlar en vision om hur världen och det mediala samtalet skulle kunna se annorlunda ut om fred stod högst upp på agendan. Du hittar tidigare inlägg under hashtaggen #samlingförfred. Spara ner och sprid gärna bilderna du med och delta i samtalet för fred! Använd hashtaggarna #samlingförfred #samtalförfred #nejtillnato #fredsnyheter

Vill du även arrangera något på en annan ort?

Nedan följer förslag på manifestationer som individer kan (sam)arrangera, delta i, och sprida information om.

Manifestationer med tal, musik, poesi, samtal om fred

Vi samlas utanför eller i närheten av Socialdemokraternas kansli på den ort vi bor, bjuder in talare, poeter, artister för att visa på hur det offentliga samtalet kan skiftas mot fred istället för krig. Låt talen fokusera på hur fred och nedrustning kan uppnås, hur vi kan åstadkomma en annan färdriktning än militarismens. Musik kan kombineras med så kallade ”die-ins”, där alla deltagare lägger sig på marken för att illustrera en värld efter ett kärnvapenkrig. Om manifestationen sker på kvällen kan den kombineras med en ljusmanifestation för militarismens offer och för fred. Gör plats för människor att samtala om fred och nedrustning. Ljusmanifestationer kan även ordnas separat, med eller utan kulturinslag. Filma gärna och sprid på sociala medier med hastaggen #samlingförfred.

Tänk på att söka polistillstånd i de fall det behövs. #samlingförfred följer principer om icke-våld och tar inte ansvar för några aktioner som faller utanför detta. 

Fredsfest

Ordna en fest med artister och DJ:s där vi firar livet och omsorgen om varandra, där vi fyller varandra med känslan om att fred är möjligt.

Digitala fredssamtal

Ordna digitala samtal om fred och nedrustning, läs in en dikt, läs högt ur en bok om nedrustning. Sänd live eller lägg upp på sociala medier med #samlingförfred.

Mejla politiker

Skriv under och sprid Svenska Freds mejlkampanj för att påverka Socialdemokraterna i NATO-beslutet: www.svenskafreds.se/engagera-dig/mejl-mot-nato/

Här hittar du fler kontaktuppgifter till Socialdemokraterna: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/kontakt

Tänk på att vara respektfull i ditt sätt att uttrycka dig i enlighet med ickevåldets principer.