Debatt: Stockholm +50 måste visa vägen mot klimat- och miljörättvisa - Kristna Fredsrörelsen

Debatt: Stockholm +50 måste visa vägen mot klimat- och miljörättvisa

Datum: maj 30, 2022 | Kategori: Debatt, Fred med jorden, Klimaträttvisa

Den 2-3 juni står Sverige värd för FN-konferensen Stockholm+50. I ett gemensamt uttalande lyfter vi tillsammans med  25 andra av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer våra förväntningar på konferensen. Vi vill se konkreta resultat som både svarar upp mot miljö- och klimatkrisernas allvar och främjar principer om rättvisa, jämställdhet och rättigheter.

I uttalandet lyfter vi nio konkreta förslag på åtgärder som bör finnas med i konferensens rekommendationer, och på andra sätt främjas under mötet mellan världens ledare. Vi menar att alla diskussioner och resultat från konferensen måste genomsyras av följande principer:

  • Global rättvisa: de som bidragit mest till miljö- och klimatkriserna måste ta störst ansvar i att hantera dom, och de som drabbas hårdast måste ges stöd och ha inflytande över lösningarna.
  • Jämställdhet och rättvisa mellan generationer: Miljö- och klimatarbete måste vila på en intersektionell maktanalys, stärka kvinnor och flickor inflytande, och utgå från barn, unga och kommande generationers intressen.
  • Mänskliga rättigheter i fokus: Rättighetsbaserade miljö- och klimatinsatser måste främjas och rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö säkerställas.
  • Brett och meningsfullt deltagande från civilsamhället – däribland urfolk och lokalsamhällen, fackföreningar, kvinnoorganisationer och ungdomsrörelsen – måste både prioriteras under konferensen och understödjas i dess slutdokument.
Läs hela uttalandet (på engelska) här