Stå upp för fred och rättvisa - Rädda Biståndet - Kristna Fredsrörelsen

Stå upp för fred och rättvisa – Rädda Biståndet

Datum: juni 8, 2022 | Kategori: Opinion

Sveriges stöd till utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Samtidigt är vi i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger och fattigdom, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Vi accepterar inte att Sverige vänder världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin.

Uppropet är avslutat och sammanlagt skrev 20 431 personer under namninsamlingen.

‍Vi tackar för det stora engagemanget! Nu lämnar vi över namnunderskrifterna till samtliga riksdags-ledamöter.

20 431 personer skrev under namninsamlingen

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi vet att det finns ett starkt stöd bland Sveriges befolkning för att bidra till världens utsatta.

Genom uppropet ”Rädda Biståndet uppmanar vi dig att visa på den starka opinionen för att Sverige ska ta globalt ansvar genom stöd till dem som kämpar för fred, demokrati och rättvisa och mot fattigdom och förtryck.

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen.

Världens utmaningar känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och som är avgörande för miljontals människor. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld.

Det finns partier i Sveriges riksdag som vill ta tillbaka vårt löfte till världen. Regeringen har i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med en femtedel. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer och alltså ta pengar från de som har allra minst.

Sådana sänkningar får katastrofala följder, som att 760 000 människor som hungrar inte får mat, 2 miljoner barn inte kan gå till skolan och 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor. Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen.

 

Om uppropet

Vi är närmare 60 medlemsorganisationer inom plattformen CONCORD Sverige som har tagit initiativ till uppropet. Syftet är att samla många, många tusen namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter att lämnas över till de valda riksdagsledamöterna.