Ett ödesdigert beslut - Kristna Fredsrörelsen

Ett ödesdigert beslut

Date: juli 13, 2022 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, NATO

Den svenska regeringens snabba vändning om att gå med i NATO är ett historiskt beslut som får stora konsekvenser. Sverige går in i en kärnvapenallians och utsikterna för att Sverige ska skriva på kärnvapenförbudet är nu minimala.

– Det är chockerande ur ett folkrörelse- och demokratiperspektiv. Men vi kommer att mobilisera och fortsätta försöka göra vad vi kan som fredsrörelse, sa Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i ett uttalande i tidningen Dagen den 16 maj.

”Fredsrörelsen viktigare än någonsin”

Inför riksdagsdebatten som föregick beslutet hade medlemmar samlats på Mynttorget i Stockholm för att demonstrera för fred och mot NATO. Statsministern stannade och utbytte några ord.
– Även om vi landat i olika slutsatser så är det ett jätteviktigt arbete ni gör. Vi måste samarbeta. Fredsrörelsen är viktigare än någonsin, sa Magdalena Andersson.

I en kommentar senare samma dag svarade Kristna Freds generalsekreterare:
– Vi tror inte på upprustning och tycker att ansökan är ett felbeslut. Sverige borde istället satsa på hållbar fred och gemensam säkerhet idag och för framtida generationer genom nedrustning, kärnvapenförbud och klimatomställning.

Mindre än ett halvår kan det ta att bli medlem i NATO – förutsatt att inga hinder kommer i vägen. I skrivande stund har Turkiet presenterat en kravlista för att godkänna Sveriges medlemskap. Detta visar tydligt en av de stora risker som alliansen innebär: Sverige blir beroende av odemokratiska stater, som utövar påtryckningar på svensk utrikespolitik.

NATO-beslutet har lett till att fredsrörelsen formulerat en rad krav, bland dem att två procent av BNP ska avsättas till fredsfrämjande insatser, att Sverige omgående ska ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, att Sverige ska stå utanför planering och förberedelse inför användning av kärnvapen, att Sveriges medverkan i alliansen ska vara transparent och att Sverige stiftar en nationell lag som förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium.

– För Kristna Fredsrörelsens del handlar det om att fortsätta det strategiska motståndet som formulerats i vår strategiska plan genom att utbilda, öva och mobilisera för att göra motstånd mot militarism och orättvisor samt tillsammans som rörelse bidra till en politik för fred, kärnvapenförbud och nedrustning säger Lotta Sjöström Becker. Hon påminner också om Kristna Fredsrörelsens årsmötesuttalande:

”Den avgörande frågan bör vara hur Sverige kan skapa och bidra till en säkrare och tryggare värld? Utifrån den frågan är NATO inte svaret. Sverige bör istället stärka landets säkerhet genom en långsiktig politik för fred men också åtgärder som får slut på kriget så fort som möjligt”.

Kort om NATO-processen

Det går inte att säga hur lång tid det kan ta för Sverige att bli formell medlem i NATO, trots olika försäkringar om att inträdet skulle kunna inträffa i höst. De här stegen återstår:

  • Ansökan granskas och behandlas, försvarsfrågor samt Sveriges ekonomiska bidrag diskuteras med NATO:s experter.
  • Sverige lämnar in en avsiktsförklaring med skyldigheter och åtaganden som Sverige accepterar och som ingår i medlemskapet.
  • Anslutningsprotokollet där Sveriges åtaganden i och krav på alliansen framgår tas fram.

Nathaly Salas

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt. Läs hela numret här.