Debatt: Biståndet behövs mer än någonsin och Sverige har råd - Kristna Fredsrörelsen

Debatt: Biståndet behövs mer än någonsin och Sverige har råd

Datum: september 7, 2022 | Kategori: Debatt

Internationellt bistånd kan ses som en solidaritetshandling, men det är också en investering i en tryggare värld. Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter. Sverige har råd att ge en hundradel av sitt välstånd till världens mest utsatta. 

Globala perspektiv kring rättvisa och mänsklig säkerhet lyser med sin frånvaro i årets valrörelse. Samtidigt finns det partier i riksdagen som går till val på att skära drastiskt i biståndet och därmed ta resurser från världens mest utsatta människor. Vi debatterar svensk biståndspolitik i två inlägg inför valet den 11 september. 

”En hundradel av vårt välstånd gör stor skillnad för de miljörättsförsvarare som vakar över världens lungor och försöker stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald”

Dagen 06-09-22

  • Tillsammans med 16 organisationer på kristen grund skriver vi i Dagen om hur en liten del av vårt välstånd gör stor skillnad för människo- och miljörättsförsvarare samtidigt som det bidrar till fredlig utveckling i världen. Läs hela artikeln här.
  • Tillsammans med fler än 50 civilsamhällesorganisationer inom nätverket Concord skriver vi i Länsposten om rösterna som inte hörs i valrörelsen och om hur bistånd är en investering i en tryggare värld för alla. Läs hela artikeln här.

Tycker du också att Sverige ska föra en generös biståndspolitik som bidrar till fred och rättvisa, stärker demokratin och ger bättre förutsättning för världens mest utsatta människor? Låt politikerna och riksdagens partier veta det inför valdagen!

Skriv under uppropet Rädda Biståndet.