Effektrapport 2022 - Kristna Fredsrörelsen

Effektrapport 2022

Datum: september 15, 2022 | Kategori: Rapporter

 Läs och ladda ner vår Effektrapport 2022 där vi redovisar hur vi arbetar för att uppnå vår vision; fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Rapporten redogör för vad verksamheten syftar till, vilka strategier som används, hur vi vet att vi gör framsteg samt vad vi har åstadkommit under 2021.