Nominera till Martin Luther King-priset 2023 - Kristna Fredsrörelsen

Nominera till Martin Luther King-priset 2023

Datum: september 19, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld

I januari 2023 delas Martin Luther King-priset ut för den 22 gången. Nomineringen är öppen fram till den 30 september och alla är välkomna att nominera en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa i Martin Luther Kings anda. 

 

 

Om priset

Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Nominera direkt här

Priset delas ut av Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Sveriges Kristna Råd och Equmeniakyrkan. Vinnare av priset kommuniceras den 4 december och prisceremonin hålls i anslutning till Martin Luther King-dagen i januari 2023.

Läs mer på www.martinlutherking.se