Pressmeddelande: Nio meter högt svampmoln möter den nya riksdagen - Kristna Fredsrörelsen

Pressmeddelande: Nio meter högt svampmoln möter den nya riksdagen

Datum: september 23, 2022 | Kategori: Kärnvapen, Pressmeddelanden, Säkerhetspolitik

Den 26 september tillträder den nya riksdagen – samma dag är det FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen.

De nyvalda riksdagsledamöterna kommer att mötas av ett nio meter högt svampmoln – en påminnelse från fem fredsorganisationer om det akuta behovet av att arbeta för kärnvapennedrustning.

25-26 september uppförs det uppblåsbara svampmolnet Amnesia Atómica av konstnären Pedro Reyes intill riksdagen på Mynttorget i Stockholm. Syftet är att påminna de nya riksdagsledamöterna om deras ansvar för att arbeta för kärnvapennedrustning.

I samband med Sveriges ansökan till kärnvapenalliansen Nato valde regeringen att utan reservationer ställa sig bakom Natos strategiska koncept, vilket innebär att Sverige kan komma att delta i planering av och övningar inför att använda kärnvapen. Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen:

Sverige behövs i kampen för ett förbud av kärnvapen. Risken för kärnvapenkrig är tyvärr aktualiserad i och med Putins angrepp på Ukraina och vi måste göra allt för att motverka en upprustning. Vi i fredsrörelsen har gått samman i kampanjen ICAN för att rikta fokus på denna ödesfråga.

Aktionen är ett initiativ från Svenska Läkare mot Kärnvapen och samlar svenska fredsorganisationer som ingår i ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Kristna Fredsrörelsen sällar sig till dem genom sin internationella tillhörighet i IFOR, International Fellowship of Reconciliation. Lotta Sjöström Becker är också ordförande för IFORs internationella kommitté:

– Kärnvapen är inte ett skydd utan ett hot, ett hot mot hela vår existens. Inte bara mot befolkningar i krigförande länder, utan mot hela mänskligheten och allt liv som lever på den här planeten, tillsammans med oss.

Tid och plats: Den 25-26 september, på Mynttorget i Stockholm
Arrangörer: Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet och Kristna Fredsrörelsen. Alla är partnerorganisationer till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som tilldelades Nobels fredspris år 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nathaly Salas, pressansvarig Kristna Fredsrörelsen
nathaly.salas@krf.se