Martin Luther King-priset 2023 - Kristna Fredsrörelsen

Martin Luther King-priset 2023

Datum: december 14, 2022 | Kategori: Ickevåld, Opinion

Att ge ett pris i Martin Luther Kings namn förpliktigar. Det innebär att pristagaren behöver bära och förkroppsliga vissa ideal och värderingar, oavsett vilken gärning det är som pristagaren uppmärksammas för.

Den mest framträdande delen av Kings kamp var antirasismen och Kristna Fredsrörelsen ser att en pristagares gärning tydligt måste omfatta medvetenhet om detta.

– Vi har tillsammans i priskommittén kommit fram till att se över prisets kriterier, former och representation till nästa år, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Klimat och biologisk mångfald är avgörande för vår framtid, och för en hållbar fred. Men efter att vi tillkännagivit pristagare för 2023 har perspektiv framkommit som utmanar rimligheten i att priset delas ut. Kristna Fredsrörelsen ställer sig därför inte bakom årets Martin Luther King pris.

– Vi hade inte en helhetsbild med all relevant information vid tillfället då beslutet togs, vilket är mycket beklagligt men innebär att vi nu inte längre kan stå bakom priset, säger Lotta Sjöström Becker.

Pressklipp

Sändaren: ”Kristna fredsrörelsen: Kan inte längre stå bakom priset”

Syre: ”Debatten om rasism och dialog splittrar när Pella Thiel prisas”

Landets Fria Tidning: ”Pris väcker fråga om exkludering och inkludering”

Dagen: ”Martin Luther King-pristagare kritiseras starkt: ”Normaliserar rasism”