Stoppa svenskt stöd till kärnvapen: årsdag för FN:s kärnvapenförbud - Kristna Fredsrörelsen

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen: årsdag för FN:s kärnvapenförbud

Date: januari 19, 2023 | Kategori: Aktivera dig, Kärnvapen, NATO

Den 22 januari firar vi tvåårsdagen för FN:s kärnvapenförbud och uppmanar Sveriges riksdag att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 

Den 22 januari 2021 blev en minnesvärd dag då 50 länder slutligen hade ratificerat FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (Treaty on the prohibition of nuclear weapons) och avtalet kunde träda i kraft. Avtalet utgör en milstolpe i kampen för motverka det existentiella hot mot mänskligheten som kärnvapen innebär och behöver samla mer stöd för att öka i styrka.

Årsdagen vi firar är både ett tillfälle att glädjas över den positiva kraft som drivit på för ett förbud men även ett tillfälle för att med ny kraft fortsätta arbetet framåt och få med fler länder på tåget.

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen

Foto: Miki Anagrius

Ett land som ännu inte har valt att ställa sig bakom ett förbud mot kärnvapen är Sverige. Detta är särskilt oroväckande i och med viljan att ansluta sig till kärnvapenalliansen Nato. Budskapen från både den förra och den nuvarande regeringen kring kärnvapen och Sveriges förhållningssätt till dem har varit tvetydiga så det är viktigare än någonsin att visa på det starka stöd som kärnvapenförbudet har i Sverige!

Skriv under namninsamlingen för att Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Till Sveriges riksdag för ett kärnvapenfritt land

Jag uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Risken att kärnvapen används är större än på decennier. Samtidigt närmar sig Sverige medlemskap i Nato, en militärallians som baserar sin säkerhet på kärnvapen. I samband med Natoansökan sa regeringen att Sverige ska fortsätta arbeta för kärnvapennedrustning även som Natomedlem. Trots det har Sverige, i ett brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, bekräftat att Sverige accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato. Enligt brevet avser Sverige att delta fullt ut i Natos gemensamma försvarsplanering och är redo att bidra med styrkor för alla alliansens uppdrag.

Det inkluderar användande av kärnvapen och innebär att Sverige öppnar upp för att acceptera att ta emot kärnvapen på svenskt territorium. Bland annat kan Sverige behöva delta i Natos kärnvapenplanering och övningar inför kärnvapenangrepp. I praktiken betyder det att svensk militär kan komma att delta i att använda kärnvapen.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot svensk och global säkerhet. Användande av kärnvapen skulle innebära en humanitär katastrof med konsekvenser som ingen stat kan bemöta, inklusive Sverige. Ett enda kärnvapen kan på ett ögonblick döda hundratusentals människor och ödelägga en hel stad.

Vi accepterar inte att Sverige går med på att godta kärnvapen och sätter vår framtid på spel.

Till alla riksdagsledamöter kräver vi att:

  • Anta en lag som förbjuder införsel och utplacering av kärnvapen på svensk mark.
  • Säga nej till svenskt deltagande i alla kärnvapenrelaterade aktiviteter.
  • Ansluta till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, det enda internationella avtal som helt förbjuder kärnvapen.

Våra politiker behöver veta att vi är många som vill att Sverige förblir kärnvapenfritt och håller sitt löfte om att fortsätta arbeta för kärnvapennedrustning.

Skriv under uppropet för att Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

IFOR uppmärksammar kärnvapenförbudet

Den 22 januari 2023 bjöd IFOR, vår internationella paraplyorganisation, till en global aktion för FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen.

Kärnvapen inte bara är oetiska utan också olagliga enligt internationell rätt. IFOR uppmanar alla FN:s medlemsstater att befria världen från kärnvapen genom att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud (#nuclearban), om de inte redan har gjort det.

Såväl människor som natur är potentiella offer för kärnvapen. Fördragets artikel 6 handlar om stöd till offer och miljösanering. Vi vill mana världens ledare till internationellt samarbete och stärkt bistånd till civilsamhället för att uppnå ett totalt avskaffande av kärnvapen och ett fullständigt genomförande av fördraget.

Gå med i fredsgemenskapen och vidta åtgärder!

IFOR bjuder in dig att delta, individuellt och/eller i grupp, i aktionen ”Ring i en klocka för!” kl 12.00 den 22 januari 2023.

Läs mer på IFOR.org