Folkbildningen ryker först när biståndet skärs ner

Folkbildningen ryker först när regeringen skär ner på stöd till civilsamhället

Datum: januari 20, 2023 | Kategori: Opinion

Kraftiga nedskärningar i det biståndsfinansierade stödet till civilsamhället genomförs omgående. Beskedet från regeringen drabbar ytterst utsatta aktivister och demokratikämpar i omvärlden samt får långtgående konsekvenser för det svenska civilsamhällets viktiga folkbildande arbete.

Sveriges regering meddelade i sitt regleringsbrev till Sida den 23 december 2022 en nästan total avveckling av budgeten för informations- och kommunikationsverksamhet i Sverige. Som följd av regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten har Sida sagt upp avtal som får stora konsekvenser för civilsamhällesorganisationer.

– Detta drabbar ytterst människorättsförsvarare och organisationer i våldsamma kontexter, de som med livet som insats varje dag kämpar för demokrati och rättvisa, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Informations- och kommunikationsanslaget är den delen av biståndet som ökar kunskapen om demokrati och mänskliga rättigheter hos svensk allmänhet samtidigt som det möjliggör viktig granskning av våra makthavare och av vilket bistånd som är effektivt.

– Genom att vi i Sverige ges större kunskap om hur människor i andra delar av världen drabbas av orättvisor kan vi också öka engagemanget för att förebygga och motarbeta dessa situationer, betonar Lotta Sjöström Becker.

Begränsar möjligheterna för folkbildning

Informations- och kommunikationsanslaget har varit en väldigt viktig del i att skapa direktkontakt mellan världens mest utsatta människor och svensk allmänhet och svenska beslutsfattare.

Genom anslaget har organisationer som Kristna Fredsrörelsen kunnat skapa utrymme åt röster som annars inte hörs, speglat verkligheter som vi inte kan blunda för och visat på hur människor kämpar för att förändra sin situation med svenskt stöd. Samtidigt har allmänheten och beslutsfattare i Sverige fått möjlighet att lära sig av erfarenheter i andra delar av världen, lärdomar som vi tror är väldigt viktiga att ha med sig när vi formar och stärker vår egen demokrati.

– Avvecklat infokomstöd begränsar möjligheterna för vårt folkbildande arbete som vilar på övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa en mer rättvis och hållbar värld om vi också lär av varandra, säger Lotta.

Anslagen som specifikt syftar till att stärka civilsamhället minskar med 10% i den nya budgeten. Trots att regeringspartierna i media och i riksdebatter sagt sig vilja öka stödet och värna om civilsamhällets viktiga roll i biståndsarbetet. Istället minskar man resurserna till hållbart och långsiktigt stöd till utsatta människor och rörelser i länder som regeringen inte ser som prioriterade.

Kristna Fredsrörelsen tar del av ”infokomstödet” genom Svenska Missionsrådet (SMR) som är en av Sidas strategiska partnerorganisationer. Apropå nedskärningarna skriver SMR att de inte ges ”någon chans att avsluta de projekt de stödjer på ett ansvarsfullt sätt”.

Mer om biståndet

Forum Civ: 10 exempel på hur stödet till kommunikation i biståndet har gjort skillnad
Debatt: "Vi måste få besked om biståndspolitiken skriver 17 organisationer
Concord Sveriges första analys av regeringens regleringsbrev till Sida
Omvärlden: Kritik efter regeringens brev till Sida: ”Vi har försökt träffa ministern”