"För Ukrainas frihet och för allas vår frihet" - Kristna Fredsrörelsen

”För Ukrainas frihet och för allas vår frihet”

Datum: januari 22, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Opinion, Säkerhetspolitik

Det finns ett annat Ryssland, och det finns ett annat Belarus. Det finns människor som inte ställer upp på krigsförbrytelserna och människorättsbrotten och som inte accepterar förtrycket och repressionen, utan tvärtom arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. De behöver vårt stöd, sa Kristna Fredsrörelsens representant Martin Uggla vid en fredsmanifestation den 21 januari.

Kristna Fredsrörelsens representant Martin Uggla talade vid manifestation i Stockholm.

Martin Uggla tematisk rådgivare för fred och ickevåld på Kristna Fredsrörelsen.

”Vi ser dagligen hur Rysslands militärmakt genomför bombattacker mot civila mål i Ukraina, och hur människorättsbrott begås i Ryssland. Vi ser också dagligen hur repressionen i Belarus drabbar alltfler, genom groteska och politiskt motiverade fängelsedomar.

Vi ser detta Ryssland och Belarus. Och vi förfäras, vi blir arga, vi gråter.”

Martin Uggla, tematisk rådgivare för fred och ickevåld på Kristna Fredsrörelsen, talade den 21 januari vid en manifestation till stöd för de politiska fångarna i Ryssland och Belarus, och mot kriget i Ukraina som arrangerades av Antikrigskommittén i Sverige – Russians against war.

Genom talet får vi en bild av konflikten med fler nyanser och hur de som står upp för fred och demokrati i Ryssland och Belarus behöver synliggöras och varför de behöver vårt stöd. Vi behöver blicka bortom det uppenbara i konflikten och se till bristen på demokrati som avgörande faktorer för invasionskriget.

”Därför är det också så viktigt att vi förmår skilja på dem som bär skulden för kriget och dem som står emot det.

Att vi inte hemfaller åt ett generaliserat hat mot allt som är ryskt och belarusiskt.

Att vi inte gör de goda krafternas kamp mot förtrycket ännu svårare än vad den redan är.

Att vi istället utkämpar denna kamp tillsammans med dem.

Att vi hjälper dem att göra det andra – det goda – Ryssland och Belarus starkare.

För deras frihet.
För Ukrainas frihet.
För allas vår frihet”

Läs hela talet här