Demonstrera för fred och frihet för Ukraina - Stoppa Rysslands krig!

Fred och frihet för Ukraina – Stoppa Rysslands krig!

Date: januari 26, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Opinion

Fred och frihet för Ukraina - Stoppa Rysslands krig! Vi ansluter oss till Svenska Freds initiativ att samlas till demonstration den 19 februari. Följ med oss och gör din röst hörd. Inför årsdagen av Rysslands folkrättsvidriga invasion står vi tillsammans upp för fred på Odenplan i Stockholm.

ETT ÅR AV KRIG

För ett år sedan, den 24 februari 2022,  inleddes Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Det är med en oerhörd sorg och ilska vi tar del av rapporterna om alla de som dagligen dödas och skadas i  detta oförsvarbara, orättfärdiga, folkrättsvidriga och fasansfulla krig. För varje dag som går växer det mänskliga lidandet när fler tvingas på flykt, får se sina hem och samhällen förstöras och nära och kära skadas eller dö.

Sverige och omvärlden har slutit upp för Ukraina och vi behöver fortsätta stödja det ukrainska folket genom att kräva fred och frihet för Ukraina, kraftfullt fördöma Putin och dra tillbaka allt som kan stödja den ryska regimen. Putin måste ställas inför rätta och alla krigsförbrytelser utredas.

Var med och står upp mot kriget och Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten. Vi samlas inför årsdagen för Rysslands invasion för att kräva fred och frihet för Ukrainas folk.

Tid: 13.00-14.30

Plats: Odenplan, Stockholm

Arrangörer: Svenska Freds, IKFF, Kvinna till Kvinna, Kristna Fredsrörelsen (listan uppdateras)

Håll dig uppdaterad på Facebookevenemanget

Lotta Sjöström Beckers tal

Stockholm, 19 februari 2023

”Är inte fruktan en av de främsta orsakerna till krig? Vi säger, att krig är en följd av hat, men en noggrann undersökning ger denna följd: först fruktan, sedan hat, sedan krig och slutligen ett ännu mera glödande hat.” – Martin Luther King.

Vi står här på Odenplan och påminner varandra om vikten av att sikta på fred

För vi vet att

Krig löser inte de problem som orsakat våldet

Freden bygger vi för vår framtid

Vi står här i solidaritet med våra medmänniskor i världens krigsområden

Just idag vill vi särskilt uppmärksamma det folkrättsvidriga kriget i Ukraina

Rysslands angreppskrig mot Ukraina har inneburit ett fruktansvärt lidande för det ukrainska folket, och det är av största vikt att invasionen avvärjs och de ansvariga för krigsförbrytelserna ställs till svars. Lika viktigt är att ett motsvarande lidande undviks i framtiden, i Ukraina såväl som i andra länder. Därför verkar Kristna Fredsrörelsen – med fast förankring i vår övertygelse och vetenskaplig evidens i ryggen – för en långsiktig bred säkerhetspolitik baserad på andra medel än militärt våld.

Våra röster för fred behöver höras

Trots att kriget är ett faktum har fredsperspektivet en viktig roll att spela, för att bereda väg för en fredlig framtid. Vi övertygade om att de röster som fortsätter värna fredens beståndsdelar och problematisera krigets dynamik behövs också nu.

Folkrörelsen behöver stärkas och levandegöras för det är tillsammans vi bidrar till fred – bli medlem och bidra till förändring

Låt oss fortsätta prata om fredliga perspektiv

och låt oss föra den ickevåldsliga fanan högt!

”Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig.” – Martin Luther King.”


För ett år sedan, den 20 februari 2022, strax före Rysslands invasion av Ukraina, samlades vi tillsammans med andra fredsröster på samma plats (Odenplan, Stockholm). Läs mer om 2022 års manifestaion:

https://krf.se/ned-med-vapnen-demonstration-for-fred/