Minnesord över Bo Wirmark - Kristna Fredsrörelsen

Minnesord över Bo Wirmark

Datum: februari 27, 2023 | Kategori: Övrigt

Bo Wirmark, en av Kristna Fredsrörelsens pionjärer och mångårigt aktiva medlemmar har gått bort. Ewert Bengtsson minns en mycket engagerad fredskämpe, starkt förankrad i ickevåldet.

Bo kom in i Kristna Fredsrörelsens sammanhang när Svenska Världsfredsmissionens (SVFM), som vi hette då, 1968 slogs ihop med Radikalpacifistiska sektionen av Förbundet för Kristet Samhällsliv eller Svenska Försoningsförbundet, SFOR, som organisationen också kallades. SFOR utgjorde den svenska grenen av International Fellowship of Reconciliation, IFOR.

Bo var mycket aktiv i IFOR och satt under ett antal år i dess ”executive council”, styrelsen på världsnivå. Genom IFOR fick SVFM ett nytt omfattande internationellt nätverk och Bo hjälpte till att förmedla kontakter med aktiva religiöst motiverade pacifistiska aktivistgrupper runt om i världen. Han var också mycket aktiv i kampen mot ett svenskt kärnvapen.

Själv fick jag kontakt med SVFM när jag 1970 hyrde ett rum i Bo:s stora lägenhet i Uppsala och han först rekryterade mig som kassör till årsmötet i Uppsala 1970 och året därpå som kassör på riksplanet. Det senare uppdraget visade sig till en början vara mycket besvärligt, organisationen hade katastrofalt dålig ekonomi och vi i styrelsen tvingades efter några år ta det smärtsamma beslutet att säga upp sekreterare Thore Alvarö efter 40 års trogen tjänst. Bo var inte med i styrelsen då men han hjälpte till att mildra effekterna av beslutet genom att bearbeta arbetsmarknadsmyndigheterna så att Alvarö fick arkivarbete med uppdraget att organisera rörelsens arkiv, ett uppdrag han hade kvar till pensioneringen.

Bosses engagerade sig också under Vietnamkriget som kontaktperson med buddisterna i Vietnam som försökte driva en pacifistisk opposition mot den USA stödda regimen i Saigon utan att stödja Vietcongs väpnade kamp. Det gjorde att en av deras främsta företrädare biologiprofessorn Cao Ngoc Phuong flera gånger besökte Sverige och medverkade i olika evenemang. Bo skrev 1974 en vetenskaplig uppsats om buddhisternas kamp som gavs ut av Fredsforskningsinstitutionen vid universitetet.

Bo Wirmark (till höger) vid Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2015. Foto: privat.

Något år efter att SVFM 1977 bytt namn till Kristna Fredsrörelsen kom Bo 1982 med i styrelsen som vice ordförande och var med där fram till 1987 under de mest intensiva och framgångsrika åren i rörelsens historia vad gäller medlemsengagemang för fred och nedrustning. Han kom tillbaka för en ny period i styrelsen 2001-2008, Sammanlagt var han alltså med i styrelsen i 14 år. Oavsett om han satt i styrelsen eller ej var han under decennier en av våra mest aktiva representanter i olika nationella och internationella sammanhang IFOR, WRI, IPB, Fredsrådet mm.

Han sista framträdande i Kristna Freds sammanhang var i årsmötet 2015 då han tillsammans med företrädare för Svenska Läkare mot kärnvapen och ICAN, pratade om det långvariga och viktiga arbetet för kärnvapennedrustning.

Vi minns med tacksamhet Bo som en stor mycket engagerad fredskämpe under många år.

Ewert Bengtsson