Kristna Freds: NATO-beslutet visar förlegad syn på säkerhet

Veckans NATO-beslut ger uttryck för ett föråldrat säkerhets
perspektiv

Datum: mars 24, 2023 | Kategori: Kärnvapen, NATO, Opinion, Säkerhetspolitik

Kristna Fredsrörelsen kommenterar veckans riksdagsbeslut om inträde i NATO

På onsdagen beslutade riksdagen att ansluta Sverige till Nato. Det som nu återstår innan Nato-medlemskapet blir ett faktum är ett godkännande från Turkiets och Ungerns parlament. Kristna Fredsrörelsen är starkt kritisk till beslutet och till processen kring hur detta beslut fattats.

– Det handlar om en omvälvande förändring i svensk säkerhetspolitik, men det har inte gjorts någon ordentlig konsekvensanalys av vad ett svenskt Nato-medlemskap innebär. Istället har beslutet hastats fram i en allt annat än demokratisk process. Dessutom har både nuvarande och tidigare regering gjort avkall på viktiga demokratiska principer för att Turkiet ska acceptera ett svenskt medlemskap. I praktiken urholkar man den demokrati och de mänskliga rättigheter som man sagt att Nato-medlemskapet ska försvara, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i en kommentar.

Kristna Fredsrörelsen anser inte att ett medlemskap i Nato stärker Sveriges säkerhet, och inte heller att det bidrar till internationell fred och utveckling. Särskilt bekymmersamt är det faktum att Sverige genom Nato-medlemskapet kommer att bli del av en kärnvapenallians.

– Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet. Sverige borde verka aktivt för en avveckling av världens kärnvapen, bland annat genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Istället bejakar man nu en säkerhetspolitisk doktrin där kärnvapenanvändning ingår och planeras, säger Lotta Sjöström Becker, och fortsätter:

– Natoanslutningen är ett tydligt uttryck för ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås, där nästan allt kretsar kring militära strategier. Den komplexa hotbild som vi står inför kräver ett mycket bredare synsätt och investeringar i helt andra åtgärder, inte minst i satsningar på de globala målen för hållbar utveckling, formulerade i Agenda 2030. Därigenom kan vi stärka demokrati och mänskliga rättigheter och främja en hållbar fred, med mänsklig säkerhet i fokus.