Riksdagsseminarium om fredsprocessen i Colombia

Så stödjer vi freden i Colombia

Datum: april 26, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Colombia

I maj bjöd vi in till riksdagsseminarium om fredsprocessen i Colombia och uppstart av det parlamentariska Latinamerikanätverket.

Riksdagsledamöter samlade inför riksdagsseminarium och uppstarten för riksdagens parlamentariska Latinamerikanätverk.

Colombia har under decennier präglats av djupa konflikter mellan olika gerillor, paramilitära grupper och den colombianska staten. Sedan 2016 har stora framsteg gjorts i fredsprocessen då Colombias regering och FARC-gerillan slöt ett fredsavtal.

Långvarigt svenskt engagemang för Colombia

Nu är förhoppningarna och förväntningarna stora att landet ska uppnå en varaktig och jämställd fred med resterande väpnade grupper, framför allt ELN-gerillan. Sverige har haft ett långt engagemang för fred i Colombia med stort stöd från vår regering och från svenska civilsamhället.

Colombia är, trots framgångarna i fredsprocessen, ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare, miljöförsvarare och de som kämpar för en hållbar fred. Särskilt utsatta är kvinnor, urfolk och afro-colombianer.

I mars besökte fyra av riksdagens ledamöter Latinamerika och Colombia för att på plats ta del av Sveriges stöd till fredsprocessen. Delegationen mötte regeringen och olika aktörer, inklusive civilsamhällsorganisationer, som arbetar för fred med svenskt stöd. På seminariet reflekterade och diskuterade ledamöterna kring sina intryck och Sveriges stöd till fredsprocessen och arbetet framåt.

Seminariet arrangerades i samarbete med Colombiagruppen och utgjorde även uppstarten för riksdagens parlamentariska Latinamerikanätverk.

Deltagare: John E Weinerhall (M), Gudrun Brunegård (KD), Mathias Tegnér (S), Janine Alm Ericson (MP),  Per Olsson Fridh (Folke Bernadotteakademin), Pontus Rosenberg (UD), Eva Ekelund (Act Svenska kyrkan)

Moderator: Anna Tibblin (WeEffect)