Perspektiv på fred i tider av krig - Kristna Fredsrörelsen

Perspektiv på fred i tider av krig

Datum: maj 4, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld

Samtal och reflektion med sikte på fred och rättvisa på Mötesplats Mariatorget

Kriget i Ukraina är ett dominerande tema i medierapporteringen och det offentliga samtalet i Sverige. Och diskussionerna kretsar nästan uteslutande om militära händelser och strategier som kan leda till seger i detta krig. Men hur kan freden vinnas i Ukraina och andra länder där kriget är ett faktum? Och vad kan göras nu för att främja en hållbar fred i framtiden?

Många kanske tänker att ordet ickevåld och fredliga metoder syftar på passivitet och undergivenhet inför förtryck och våld. Men i själva verket är det en motståndsmetod som kräver både aktiv handling och mod, i många fall även omfattande förberedelser och utbildning. Kan min egen personliga övertygelse och tro göra skillnad?

Välkomna på ett samtal om fred med KG Hammar, Ola Johansson och Martin Uggla söndagen den 7 maj kl 15-17.

Vi börjar med att lyssna till panellisterna och sen reflekterar och samtalar vi tillsammans.

KG Hammar: Ärkebiskop emeritus och fredsaktivist

Ola Johansson: Leg psykoterapeut, musiker och värdegrundsledare på Stockholms Stadsmission

Martin Uggla: Har jobbat länge med Ryssland, Belarus och Ukraina. Rådgivare på Kristna Freds

Moderator: Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen

Läs mer om Kristna Fredsrörelsens fredsarbete