Ickevåld 2023: Ubmeje/Umeå 20-22 oktober

Ickevåld 2023 – Bygg strategi!

Date: maj 29, 2023 | Kategori: Aktivera dig, Aktiviteter, Ickevåld

Ickevåld 2023 är den fjärde årliga mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP -  STÅ EMOT - STÄLLA OM för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2023 arrangeras den 20-22 oktober i Ubmeje/Umeå, på Kulturhuset Klossen och Umeå Universitet. Programmet innehåller input från aktuell forskning och en bredd av förändringsrörelser. Det bygger också i hög grad på utbytet mellan deltagarna, genom workshops och andra upplägg, med inriktning på hur vi som rörelser och samhällsengagerade individer kan agera för att nå fram till våra mål att skapa positiv samhällsförändring.

Kristna Fredsrörelsen är partner och medskapare till Ickevåld 2023

Mer information på www.ickevald.nu